Neįrengusi šilumos ir karšto vandens individualių skaitiklių Lietuva gali būti apskųsta ES TT

ES energetinių paslaugų direktyvos nuostatos dėl šilumos ir karšto vandens apskaitos ir sąskaitų išrašymo į nacionalinę teisę turėjo būti visiškai perkeltos iki 2008 m. gegužės 17 d.

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Lietuvą, prašydama suderinti nacionalinę teisę su šia direktyva. Pagal šią direktyvą valstybės narės turi užtikrinti, kad galutiniams energijos vartotojams konkurencingomis kainomis būtų įrengiami individualūs skaitikliai, kurie tiksliai parodo faktinį šilumos suvartojimą.

Individualūs skaitikliai yra labai svarbūs skatinant veiksmingai vartoti energiją, nes leidžia vartotojams lengviau sekti savo suvartojamos elektros energijos, dujų, šildymo ir (arba) vėsinimo ar karšto vandens kiekį. Individualūs skaitikliai taip pat reikalingi išrašant individualias sąskaitas, grindžiamas faktiniu suvartojimu.

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai