Renovacija: nuo ko pradėti, ką sužinoti, pirmieji žingsniai

Norint, kad renovacija duotų laukiamų rezultatų – namuose taptų šilčiau, sumažėtų sąskaitos už šildymą ir pan., būtina, kad visi darbai būtų atlikti tiksliai ir sąžiningai.

Galima išskirti penkis renovacijus etapus.

Pasirengimo stadija

- Konsultacijos įvertinant galimybes renovuoti – reikia turėti omenyje, kad nors dauguma sovietmečio namų buvo statoma pagal tą patį projektą, tiek jie, tiek regionas, kuriame jie stovi, visgi skiriasi. Šiuos skirtumus reikia įvertinti.

- Konsultacijos parenkant reikiamas energijas taupančias technines priemones;

- Konsultacijos juridiniais klausimais – dar vienas labai svarbus momentas, nes daugumoje daugiabučių yra skolininkų, kokių nors neišspręstų administracinių klausimų, kurie gali trukdyti renovavimo sutarties pasirašymui.

- Projekto ekonominio modelio vertinimas bei pristatymas bendrijai – kadangi beveik visuose daugiabučiuose jau veikia namų bendrijos, negavus bendrijos pritarimo renovaciją bus neįmanoma.

Paraiškos teikimo stadija

- Konsultacijos įsteigiant daugiabučių namų bendrijas ar sudarant jungtinės veiklos sutartis;

- Energinio audito parengimas - kai specialistai nustato pastato energetinę varžą - kiek namas saugo šilumą; -  Renovuojant namą vienas pagrindinių klausimų yra šiluminė namo varža. Jos apskaičiavimas pateiktas Statybos techniniame reglamente (STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika")

Normines reikšmes galite rasti šio reglamento 1 lentelėje. (Pastatų atitvarų norminės šilumos perdavimo koeficientas gyvenamųjų pastatų sienoms yra UN =0,20×k) o skaičiavimo metodika pateikta šio reglamento 1 priede. Tai svarbu, nes  pagal šiluminę varžą vertinamas pastato energinis naudingumas, bei išduodamas sertifikatas. Jis privalomas kiekvienam namui.

Statybos techninis reglamentas (STR) skelbia, kad pastatų sertifikavimas privalomas statant, parduodant ar išnuomojant pastatus.

Energetinio naudingumo įvertinimo metodika pateikta 2 priede. Pagal juos namai skirstomi i 7 klases (A, B, C, D, E, F, G)

Atitvaros varža apskaičiuojama  R= d / Λds Skaičiuojant būtina įvertinti medžiagų pataisos koeficientus (4 lentelė), kuriuos rasite STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės".

Be to, šiuolaikiniam būstui labai svarbu gera garso izoliacija, kuri apsaugo namus triukšmo. Ją reglamentuoja STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo: „Mažiausia tariamojo garso izoliavimo rodiklio R' w reikšmė, kai apsaugomos erdvės tipas yra kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų arba bendrojo naudojimo patalpų) turi būti 55 dB (vidinių atitvarų garso klasė C**).

Projektai ir jų derinimas

- Investicinio projekto parengimas;

- Techninio projekto parengimas;

Apie investicinio ir techninio projektų parengimą netrukus pateiksime išsamią informaciją.

- Projektų derinimas su atsakingomis institucijomis – taip pat labai svarbus momentas, nes projekto derinimas – atskira, ganėtinai sudėtinga, daug laiko ir nervų reikalaujanti veikla.

- Derybos su bankais dėl finansavimo - svarbus momentas, nes bankai, nepaisant reklamų, visada nori duoti mažiau ir gauti daugiau.

Statybos darbų įgyvendinimo stadija

- Rangos darbų konkursų organizavimas bei reikalingos dokumentacijos rengimas - konkursą paskelbti nėra sunku, kiek sunkiau tai padaryti tinkamai;

- Bendrijų interesų atstovavimas derybose su trečiosiomis šalimis;

Darbų kokybės užtikrinimas

Darbų vykdymo kokybės kontrolė – vienas svarbiausių momentų, nes net parengus geriausius projektus ir įsigijus kokybiškiausias medžiagas, prastai atlikus darbus, tiek pastatas, tiek ir jo gyventojai nukentės.

Tik tinkamai pasirengus renovacijai, galima tikėtis, kad jos vykdymas ir galutinis rezultatas – renovuotas namas – atitiks daugiabučio gyventojų lūkesčius.

Deja praktika rodo, kad ne visada renovacija yra sėkmingai. Statybų srities ekspertų vertinimu, renovacija gali nepasiekti numatytų tikslų šiais atvejais:

·           prasta atliekamų darbų ar naudojamų medžiagų kokybė. Būtina įvertinti darbų ir medžiagų garantijos sąlygas, medžiagų tarnavimo laiką;

·           nepatikimas rangovas (pavyzdžiui, bankrutavęs, todėl neteikiantis garantinės priežiūros paslaugų);

·           netinkamai vykdomos viešųjų pirkimų procedūromis, todėl sutariama ne pati geriausia kaina;

·           pasirenkamas pernelyg „uolus“ renovavimas, atsisakant bent minimaliai būtino būsto ventiliavimo. Pasekmės – prastas vidaus oras, perteklinė drėgmė ir pelėsis.

Sėkmingi pavyzdžiai

Siekiant išvengti nesėkmių, rekomenduotina pasitarti su renovacijos srities specialistais – tarkime, Aplinkos ministerija, arba prašyti pasidalinti patirtimi renovacijos projektus jau vykdančias savivaldybes.

Kaip sėkmingą pavyzdį galima įvardyti Ignalinos miestą, kuris, vadovaujamas mero Bronio Ropės, jau ne pirmuosius metus sėkmingai renovuoja senus daugiabučius ir viešo naudojimo pastatus. Pasak B. Ropės, „Jeigu tikslas bus tik pati renovacija, tai renovuoti pastatus renovuoti galima, bet rezultatas nebus aiškiai juntamas. Ignalinoje visų pirma pati savivaldybė išnagrinėjo renovavimo modelius ir variantus. Daug dėmesio sulaukė investiciniai projektai pastatams ir mokykloms. Tik tada, kai miesto administracija užsakė pirmuosius investicinius projektus, tapo aišku, kas duoda didžiausią efektą. Pagal tai buvo parengti trys renovacijos paketai, kurie, su išsamiais paaiškinimais, buvo pristatyti žmonės.“

„Tik atlikus šiuos parengiamuosius darbus, buvo pereita prie pačios renovacijos, – pasakojo pašnekovas, – renovacija vyksta sėkmingai, jos naudą jau pajautė ir mažiau už šilumą mokantys miestiečiai, ir miesto biudžetas. Savo patirtimi mielai pasidalinsime su kitais Lietuvos miestais ir regionais“, - sakė B. Ropė

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

 • EIB ir Šiaulių bankas atnaujino paramą miestų finansavimui Lietuvoje 2016-06-02

  Tęsdami ilgametį bendradarbiavimą, AB Šiaulių bankas ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė dvi naujas sutartis dėl papildomų 110 mln. eurų iš „Jessica II“ fondo paskirstymo daugiabučiams namams renovuoti ir atnaujinti. 70 mln. eurų iš šios sumos skiria Šiaulių bankas.

 • Medžiagų, naudojamų renovacijai, degumas 2016-06-01

  Pastaruoju metu, atliekant renovacijos medžiagų parinkimą, vėl tampa aktuali problema, kokių savybių medžiagas pasirinkti šiems darbams. Ypatingai svarbu pasirinkimo metu yra atsižvelgti į medžiagų degumo charakteristikas.

  Šios charakteristikos yra labai aktualios, nes namo apšiltinimo darbams yra naudojamos termoizoliacinės medžiagos, kurių sluoksnio storis yra pakankamai didelis, o fasadinių apdailos medžiagų plotai – milžiniški.

 • Daugiabučių modernizavimo procese svarbus vaidmuo gyventojams 2016-05-30

  Patikslinus statybos techninį reglamentą (STR) „Statinio projektavimas“, nuo šiol senų daugiabučių gyventojai, nutarusieji renovuoti savo būstą, galės patys aktyviai dalyvauti rengiant ne tik namo modernizavimo investicijų planą, bet ir techninį darbo projektą – spręsti, ar jiems priimtinos projektuotojų siūlomos priemonės namui šiltinti, jo išvaizdai gražinti ir pan.

 • Švenčionyse atgimė sovietinių „chruščiovkų“ kvartalas 2015-10-06

  Pačiame Švenčionių centre, tarp Mažosios ir A.Rymo gatvių, prieš pusę amžiaus statyti 11 daugiabučių po modernizacijos neatpažįstamai atjaunėjo. Atnaujinti fasadai, estetiška bei jauki aplinka su sporto aikštynu suteikė gyventojams pagrindą džiaugtis namais, kuriuose jie gyvena. 

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai