EIB ir Šiaulių bankas atnaujino paramą miestų finansavimui Lietuvoje

„Jessica II“ fondo, kurio valdytojas yra EIB, lėšos skiriamos daugiabučių namų renovacijai pagal Lietuvos Vyriausybės „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą“. Tai jau antra sutartis su Šiaulių banku kaip finansiniu tarpininku pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos „Decentralizuotų finansinių instrumentų“ nuostatas. Pagal šią sutartį Šiaulių bankas lengvatinių kreditų forma paskirstys 80 mln. eurų daugiabučius namus ketinantiems atnaujinti savininkams. Pusę šios sumos, t. y. 40 mln. eurų, skiria Šiaulių bankas.

Pagal praeitą mėnesį pasirašytą sutartį Šiaulių bankas skyrė papildomus 30 mln. eurų banko lėšų būsto renovacijos paskoloms. Dviejų naujų pasirašytų sutarčių kontekste Šiaulių bankas artimiausiu metu iš viso papildomai finansuos apie 400 daugiabučių.  

„Sėkminga partnerystė su EIB ir ilgametis įdirbis, finansuojant renovacijos projektus, leidžia mums svariai prisidėti prie šalies ūkio energetinio efektyvumo ir miestų bei verslo plėtros visuose regionuose. Į renovaciją įsitraukia šiuos projektus administruojančios įmonės bei statybų bendrovės, kurių didelė dalis yra smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės. Šie procesai augina gyventojų bei verslo gerovę, o tai yra vienas iš svarbiausių Šiaulių banko siekių“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

„Mes džiaugiamės galimybe plėtoti mūsų bendradarbiavimą su Šiaulių banku įgyvendinant „Jessica II“ programą. Praeitais metais skirdamas savų lėšų Šiaulių bankas atliko esminę rolę užtikrinant sklandų programos tęstinumą ir taip padėjo garantuoti programos gebėjimą patenkinti tebeaugančią paklausą daugiabučių namų atnaujinimui Lietuvoje. Miestų atnaujinimas yra vienas iš EIB prioritetų ir šios programos sėkmė yra pavyzdys kitoms šalims“, – sakė EIB viceprezidentas Jan Vappavuori, atsakingas už operacijas Baltijos šalyse.

Būstų renovacija, vienas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prioritetų, įsibėgėjusi visoje šalyje. Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) duomenimis, šiuo metu šalyje įgyvendinami 784 renovacijos projektai, kurių bendra vertė 245 mln. eurų. Aktyviausiai renovacijos procesuose dalyvauja Ignalinos, Druskininkų, Molėtų, Anykščių, Jonavos ir Kelmės rajono savivaldybės.

„Šalyje itin išaugęs daugiabučių renovacijos mastas, kokio nesitikėjo net didžiausi optimistai, reikalauja sutelkti visas jėgas, kad mūsų senieji namai atgimtų naujam gyvenimui – būtų patogūs, gražūs ir taupūs energiniu požiūriu. Tačiau rasti reikiamų finansinių išteklių nėra taip paprasta. Ir visos papildomos lėšos yra labai svarbios. Todėl labai džiaugiamės ką tik pasirašyta dar viena EIB ir Šiaulių banko sutartimi“, – teigia Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Šaltinis: BNS spaudos centras

Komentarai (22)

Brooke Eli
2024-06-07
03:00
IP: 85.203.34.104
The expanse of online investments, where the allure of financial prosperity intertwines with the shadows of deception, my journey commenced with a glimmer of optimism and concluded amidst the depths of disillusionment. In March of this year, I embarked upon what I believed to be a judicious venture—a $90,000 investment in an online platform promising boundless avenues for growth and prosperity. Little did I fathom, that this choice would unravel the fabric of my fiscal security and plunge me into a quagmire from which escape seemed improbable. Initially, the signs appeared propitious—the market surged, and my investments flourished. With each passing day, my confidence burgeoned as my funds purportedly multiplied. However, beneath the facade of success lurked a malevolent truth—a truth that would shatter my illusions and leave me grasping for answers in the depths of night.On an ostensibly ordinary eve, my world was upheaved. Retiring to bed with aspirations of financial autonomy, I awoke to a nightmare of staggering proportions. The $20,000 withdrawal I had requested remained untouched, and an ominous missive awaited me at dawn—a stark reminder of the bitter reality that awaited me. According to the correspondence, I had ostensibly squandered my entire investment overnight, liquidating all positions at a staggering loss. Bewildered and incensed, I racked my brain for any semblance of recollection, only to be met with hollow echoes where memories ought to reside. The veracity was undeniable—I had fallen prey to a nefarious machination, orchestrated by clandestine forces intent on profiteering at my expense.In the depths of despondency, I sought solace in the sole lifeline within my grasp—Cyberpunk Programmers. With trepidation and a flicker of hope, I beseeched their aid, guided by the faint whisper of potential amidst the abyss of uncertainty. From the moment of contact, I was greeted with empathy, professionalism, and unwavering resolve. Cyberpunk Programmers emerged as my stalwart ally in the quest for reparation, navigating the labyrinth of online deceit with precision and expertise. With each passing day, they imparted reassurance, counsel, and a glimmer of hope amidst the gloom. Their relentless endeavors culminated in a triumphant reclamation of my assets, restoring equity where erstwhile lay despair. I stand as a testament to the transformative prowess of Cyberpunk Programmers—a steadfast beacon amidst the tumult, a bastion of hope for those ensnared in the murky morass of deception. With profound gratitude and unwavering admiration, I extend my heartfelt commendation to Cyberpunk Programmers, whose resolute commitment to rectitude has forever altered the trajectory of my narrative.Simply visit their website CYBERPUNKERS DOT ORG or email CYBERPUNK @ PROGRAMMER . NET
Amelia
2024-06-04
20:33
IP: 105.112.109.136
HOW CAN I EASILY RESTORED MY STOLEN FUNDS WHICH RECOVERY HACKER IS THE BEST AND RELIABLE?? HIRE OPTIMISTIC HACKER GAIUS / AN  AUTHORIZED HACKER FOR CRYPTO RECOVERY. Are you having trouble logging into your bitcoin wallet? I heartily suggest OPTIMISTIC HACKER GAIUS if you find yourself in the sad circumstance of losing access to your Bitcoin wallet and require professional assistance for recovery. Once, I saw an advertisement on Instagram for a cryptocurrency investment platform, and I fell for it. I lost almost $908,000 to this fraudulent website. I came upon OPTIMISTIC HACKER GAIUS on Quora. I emailed them all the information I had and spoke with them right away since I felt like I had a chance. My money was refunded in less than 72 hours, and the Details about the con artists were made public. Since I believed I would never get my money back from those phony internet investment criminals, I'm really happy I found them early. You can reach them at  WhatsApp at +1..6..0..1..4..6..0..9..4..7..7. email… optimistichackergaius @ seznam.cz website: https://optimistichackegaius.com

Susijusios naujienos

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai