CPO įmonių katalogas – automatizuotas būdas rasti renovacijos rangovą

„Gal būt mes esame  per maži, o gal firmos - per didelės – tačiau  mums nepavyko nupirkti darbų per CPO elektroninį katalogą. . Vieši pirkimai buvo skelbti bent tris kartus, o paskutinis įvyko kovo pradžioj. Trečią kartą iš eilės rangovai  nenupirko trijų paskutinių namų. Dabar patys vykdome viešuosius pirkimus”, – pasakojo UAB „Varėnos komunalinis ūkis” inžinierius gyvenamų namų administravimui Juozapas Pigaga.

Amžinas taupumas?

Žemos projektų kainos smukdo rangovų interesą imtis renovacijos projekto, ypač - žemesnio pragyvenimo lygio Lietuvos savivaldybėse. Tokią tendenciją pastebi daugumas renovacijos specialistų, administratorių bei kitų proceso dalyvių.

Pasak CPO direktoriaus Rolando Černiausko, dėl gausiai pasitaikančių klaidų, pildant renovacijos projektų specifikacijas bei per mažų sąmatų, sulaukiama ir renovacijos rangovų priekaištų. Antai, sausį kelios dešimtys renovacijos darbų pirkimuose dalyvaujančių statybinių organizacijų skundėsi, kad dažnai CPO elektroninėje sistemoje nurodoma,  jog „Konkursas neįvyko, nes nebuvo pateikta pasiūlymų, atitikusių Pirkėjo nustatytą maksimalų užsakymo biudžetą”.

Tai įvyksta dėl to, kad renovacijos projektai rengti prieš kelerius metus, investicinis planas paskaičiuotas ir patvirtintas tuometėmis kainomis, todėl statybininkams  šiandien jau nuostolinga imtis tokių menkaverčių projektų. Išaugus darbo užmokesčiui, modernesnių ir kokybiškesnių statybinių medžiagų kainoms,  sudarytos sąmatos dažnai yra nerealios. Pastebimi ir gyventojų gudravimo atvejai, nurodant net mažesnę nei investiciniame projekte numatytą renovacijos sumą.

Trys priežastys, kodėl renovacijos projektai atrodo nepatrauklūs rangovams: per maža sąmata, investicinių projektų trūkumai ir netinkamai užpildytos viešųjų pirkimų specifikacijos.

R.Černiauskas

Elektroninis įmonių katalogas

CPO direktorius Rolandas Černiauskas atkreipia dėmesį, kad renovacijos rangos darbai, kaip ir kitų sričių viešieji pirkimai, per CPOLT elektroninį katalogą vykdomi elektroniniu būdu – pagal pirkėjo pateiktas specifikacijas (norus)  kompiuteris iš įmonių katalogo išrenka bendrovę, kuri labiausiai atitinka kainos bei techninius reikalavimus, todėl patys gyventojai turi atidžiau rengti bei domėtis savo namo renovacijos investiciniais planais bei atidžiau pildyti techninę specifikaciją CPO LT elektroniniame kataloge. CPO LT elektroninis katalogas – tai pirkėjams sukurtas ir perduotas įrankis, kuriuo tik reikia tinkamai apsinaudoti.

„Elektroniniame kataloge nurodoma, kokią kainą  gyventojai galėtų mokėti už renovacijos projekto įgyvendinimą. Pirkimo procesas yra automatizuotas. Katalogu naudojasi  užpildydami specifikaciją tik tiekėjas ir rangovas. Kompiuteris atrenka ir paskelbia pirkimą elektroniniu būdu”, – pasakoja R. Černiauskas.

Renovacijos darbai CPO įmonių kataloge skirstomi į statinio statybos (modernizavimo) darbus su projektavimu ir be jo. Šalia klasifikuojama statinio statybos techninė priežiūra ir susijusios paslaugos bei investiciniai planai, energetinio naudingumo sertifikatai, energijos valdymo auditai – visa tai, ko reikia namo renovacijai atlikti.

Vykdant renovacijos projektą su valstybės parama, rekomenduojama šiltinti namų stogus bei sienas, pakeisti langus butuose ir laiptinėse, laukujas duris, taip pat – įstiklinti balkonus, modernizuoti šildymo sistemas, įrengti balansinius ventilius ar apšiltini vamzdynus.

Specifikuojami darbai

Pagrindiniai darbai, kuriuos gyventojų bendrijoms ir administratoriams padeda nusipirkti CPO LT kataloge, remiantis Statybos techniniu reglamentu (STR), detalizuojami. Tai:

 • Elektros instaliacijos modernizavimas
 • Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas
 • Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas
 • Pastato išorinio drenažo įrengimas
 • Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas
 • Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas
 • Rūsio lubų šiltinimas
 • Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas
 • Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas
 • Ventiliacijos atnaujinimas
 • Sienų šiltinimo darbai
 • Cokolio šiltinimo darbai
 • Stogų rekonstravimo darbai
 • Langai, durys, balkonai
 • Šildymo sistemos remontas

Pirkimas bus vertinamas ir reitinguojamas balais

Pasak CPO direktoriaus, augant renovacijos apimtims ir elektroniniame kataloge registruojantis vis daugiau pirkėjų, neišvengiamai kyla kvalifikacijos, patikimumo ir garantijų klausimai. Siekiant užtikrinti maksimaliai išsamią informaciją apie viešųjų pirkimų procesus, R. Černiausko pastebėjimu, bus įdiegiama renovacijos rangovų reitingavimo sistema.

Šiuo metu jau yra gautos 265 paraiškos naujam CPO LT vykdomam pirkimui. Tikimasi ne tik apie du kartus didesnio rangovų kiekio kataloge. LT elektroniniame kataloge pirkėjai ras naujų, anksčiau neįtrauktų darbų ir paslaugų. Tai atsinaujinančių energijos šaltinių- saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro katilų  įrengimo bei liftų atnaujinimo darbai, kurie geriau užtikrins pirkėjų poreikius.

„Viešai skelbsime rangovų reitingus .Jei bus nepakankama kvalifikacija, rangovai tikrai negaus didelės apimties, brangių projektų, nes pirkėjai nenorės rizikuoti, abejodami, ar sutartis bus įvykdyta. Privalome užtikrinti kokybę”, – kalbėjo vadovas.

Apibendrindamas R. Černiauskas išskiria tris priežastis, dėl kurių renovacijos projektai atrodo nepatrauklūs rangovams ir dėl ko stringa nemažos dalies renovacijos darbų pirkimas: per maža sąmata, investicinių projektų trūkumai ir netinkamai užpildytos viešųjų pirkimų specifikacijos.

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

 • EIB ir Šiaulių bankas atnaujino paramą miestų finansavimui Lietuvoje 2016-06-02

  Tęsdami ilgametį bendradarbiavimą, AB Šiaulių bankas ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė dvi naujas sutartis dėl papildomų 110 mln. eurų iš „Jessica II“ fondo paskirstymo daugiabučiams namams renovuoti ir atnaujinti. 70 mln. eurų iš šios sumos skiria Šiaulių bankas.

 • Medžiagų, naudojamų renovacijai, degumas 2016-06-01

  Pastaruoju metu, atliekant renovacijos medžiagų parinkimą, vėl tampa aktuali problema, kokių savybių medžiagas pasirinkti šiems darbams. Ypatingai svarbu pasirinkimo metu yra atsižvelgti į medžiagų degumo charakteristikas.

  Šios charakteristikos yra labai aktualios, nes namo apšiltinimo darbams yra naudojamos termoizoliacinės medžiagos, kurių sluoksnio storis yra pakankamai didelis, o fasadinių apdailos medžiagų plotai – milžiniški.

 • Daugiabučių modernizavimo procese svarbus vaidmuo gyventojams 2016-05-30

  Patikslinus statybos techninį reglamentą (STR) „Statinio projektavimas“, nuo šiol senų daugiabučių gyventojai, nutarusieji renovuoti savo būstą, galės patys aktyviai dalyvauti rengiant ne tik namo modernizavimo investicijų planą, bet ir techninį darbo projektą – spręsti, ar jiems priimtinos projektuotojų siūlomos priemonės namui šiltinti, jo išvaizdai gražinti ir pan.

 • Švenčionyse atgimė sovietinių „chruščiovkų“ kvartalas 2015-10-06

  Pačiame Švenčionių centre, tarp Mažosios ir A.Rymo gatvių, prieš pusę amžiaus statyti 11 daugiabučių po modernizacijos neatpažįstamai atjaunėjo. Atnaujinti fasadai, estetiška bei jauki aplinka su sporto aikštynu suteikė gyventojams pagrindą džiaugtis namais, kuriuose jie gyvena. 

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai