Parengtame daugiabučio investiciniame projekte nėra įtrauktos namo rūsyje esančios negyvenamos, privatizuotos patalpos, kuriose yra įkurta biliardinė, įrengta slėptuvė. Ar tai teisėta?

Investicijų projektas yra daugiabučio namo modernizavimo planas, numatantis namo energinių savybių ir fizinės būklės pagerinimo priemones, šių priemonių įgyvendinimo lėšų šaltinius ir investicijų atsipirkimo laiką. Šie projektai yra rengiami vadovaujantis 2004-09-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – „Nutarimas“) bei kitais teisės aktais, kurie nustato, kad daugiabučių namų atnaujinimo programoje gali dalyvauti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose yra ir negyvenamųjų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos paskirties patalpų.

Tačiau, tais atvejais, kai daugiabutis gyvenamasis namas atnaujinamas būtent pagal šią programą, valstybės parama nėra teikiama tai investicijų daliai, kuria yra reikalinga atnaujinti daugiabutyje name esančias negyvenamąsias patalpas.

Sprendžiant pateiktą klausimą, reiktų vertinti, ar nurodytas investicijų projektas nenumato valstybės paramos dėl priemonių įgyvendinamų negyvenamosios patalpose, ar apskritai nenumato jokių priemonių šių patalpų atžvilgiu.

Pirmuoju atveju, Nutarimas aiškiai nurodo, kad valstybės parama negali būti teikiama, taigi visas numatytoms priemonės įgyvendinti reikalingas išlaidas turėtų padengti negyvenamųjų patalpų savininkas. Antruoju, reiktų vertinti, ar projektas yra parengtas tinkamai numatomų priemonių atžvilgiu, t.y. ar numatytomis priemonėmis bus pasiektas tinkamas viso pastato energinis naudingumas. Tačiau, tai neturi jokios reikšmės valstybės paramos teikimo klausimu. 

Panašūs klausimai

Kaip išvengti tokių atvejų kaip neseniai nuskambėjusi daugiabučio renovacija Klaipėdoje, kur pradėjęs darbus rangovas staiga bankrutavo?

Kas atsako už rangos darbų kokybę tuo atveju, kai defektai išlenda renovacijai pasibaigus ir rangovas jau yra bankrutavęs?

Ar nepažeidžiamos žmogaus teisės jam "užkraunant" priverstinę paskolą 20-čiai metų? Ką apie tai mąsto konstitucinis teismas? O gal reikėtų kreiptis į Strasburą?

Mūsų name šiomis dienomis turi prasidėti renovacija, bet butai dar neturi sąmatos. Nežinome, kiek reikės mokėti už langų pakeitimą, už balkonų stiklinimą ir kitus darbus. Pirmininkas nesutinka paaiškinti. Paskutinis susirinkimas buvo 2013 m. vasarą, kai dauguma gyventojų atostogavo. Ir parašai dėl renovacijos buvo surinkti neteisėtai. Kaip aš galiu sutikti su paskola, jei nežinau, kiek man kainuos renovacija?

Rugpjūčio mėn. prasidėjo daugiabučio namo fasado renovavimo darbai, bet per susirinkimus paaiškėjo, kad bus keičiamas ir vamzdynas, keičiami radiatoriai. Mano bute yra padarytas kapitalinis remontas, butas apdraustas, "špižinių" radiatorių keisti į metalinius visai nenoriu. Kreipiausi į namo administratorių, kad nesutinku keisti radiatorius į metalinius, nes nesu informuota apie kokybę, be to kai kuriuos darbus namą administruojanti bendrovė yra atlikusi ankščiau, už viską turėjau sumokėti ir visai nenoriu už tą patį darbą mokėti dar kartą. Administratorius atsakė, kad keisti ką nors yra vėlu. Darbininkus privalėsiu įsileisti, jeigu ne tai bus iškviesta policija, vėliau bus kreiptasi į teismą ir man teks apmokėti visas išlaidas. Paprašiau parodyti man mano bute atliekamų darbų sąmata, taip pat nesutiko parodyti, motyvuodamas tuo, kad kai bus visi darbai atlikti, tai ir pamatysi. Ar turi namo administratorius pateikti butui priklausantį darbų sąrašą?Ar galiu atsisakyti keisti radiatorius? Manau, kad išpirkas butas yra mano nuosavybė.

Paruošiau dokumentus namui renovuoti. Iš ,,Registro centro" gavau bendrijos gyventojų patvirtintą sąrašą dėl butų nuosavybės. Paaiškėjo, kad 11 bendrijos gyventojų su butais privatizavo rūsio sandėliukus. Skirdamas bendrijai paskolą renovacijai ,,Swedbank", vadovaudamasis Aukščiausiojo Teismo nutartimi, skaičiuodamas investicijos paskirstymą butams, prie šitų butų plotų reikalauja pridėti rūsio plotą, t. y. 4 kvadratus. Gyventojai nesutinka. Kaip pasielgti ir į ką kreiptis?

Kokia taikoma atnaujinamo daugiabučio namo projekto administratoriui atsakomybė už netinkamai administruojamą projektą ? Pvz. ne laiku sutvarkomi ir pateikiami VšĮ Beta dokumentai, nesuorganizuojamas rangos darbų konkursas iki 2014-10-01, arba neteisingai apskaičiuojami valstybės paramos dydžiai dėl ko sumažėja arba išvis gali būti neskirta valstybės parama, pasirašomi darbų perdavimo aktai, kai darbai atlikti netinkamai, nepervedamos laiku finansuotojui lėšos, dėl ko skaičiuojamos 0,04 dydžio delspinigiai ir pan.)

Užduokite klausimą ekspertui
Keisti
Konsultuoja ekspertai

  Saulius Šukelis

  Vėdinamų fasadų tvirtinimo sistemos "Aloon" ekspertas

  Andrius Gikevičius

  Stogo ir fasado dangų ekspertas UAB "Eternit Baltic"

  Giedrius Gelusevičius

  Termoizoliacinių sistemų ekspertas UAB "Paroc"

  Justas Rutkauskas

  Šildymo sistemų ekspertas UAB "Danfoss"

  Aušrys Šliavas

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

  Vydmantas Grigoravičius

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

Prenumeruok naujienas