Kokia taikoma atnaujinamo daugiabučio namo projekto administratoriui atsakomybė už netinkamai administruojamą projektą ? Pvz. ne laiku sutvarkomi ir pateikiami VšĮ Beta dokumentai, nesuorganizuojamas rangos darbų konkursas iki 2014-10-01, arba neteisingai apskaičiuojami valstybės paramos dydžiai dėl ko sumažėja arba išvis gali būti neskirta valstybės parama, pasirašomi darbų perdavimo aktai, kai darbai atlikti netinkamai, nepervedamos laiku finansuotojui lėšos, dėl ko skaičiuojamos 0,04 dydžio delspinigiai ir pan.)

Atsakant į pateiktą klausimą, kokia atsakomybė yra taikoma atnaujinamo daugiabučio namo projekto administratoriui už netinkamai administruojamą projektą, reiktų paminėti, kad investicijų projekto administratoriumi (toliau – „Projekto administratorius“) gali būti paskirti:

A. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija; arba

B. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo ar šio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas juridinis asmuo; arba

C. savivaldybės skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (jei nesteigiama bendrija arba nesudaroma jungtinės veiklos sutartis).

Teisės aktai nustato, kad rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, butų ir kitų patalpų savininkams atstovauja Projekto administratorius, kuris organizuoja ir įgyvendina projektavimo ir rangos darbų pirkimus, statybos techninę priežiūrą, investicijų projektui įgyvendinti surinktų ir skolintų lėšų apskaitą ir tvarkymą bei kitus klausimus. Taigi, kalbant apie Projekto administratoriaus atsakomybę už netinkamai vykdomas pareigas, omenyje turima vieno iš aukščiau nurodytų asmenų atsakomybė.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad „...bendrija [pastaba – kartu ir kiti, aukščiau išvardinti asmenys] pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo <...> ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus <...> atstovauja savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais butų modernizavimo projektuose (bankais, rangovais ir kt.), t.y. išoriniuose santykiuose. Vykdydama šias funkcijas bendrija turi teisę pasirašyti rangos, kreditavimo ir kt. sutartis“(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2013). Įtvirtinęs tokio pobūdžio nuostatas Lietuvos Aukščiausias Teismas nustatė, kad tarp daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Projekto administratoriaus susiklosto atstovavimo santykiai. Tai reiškia, kad Projekto administratoriaus atsakomybė kyla iš netinkamai vykdomų atstovavimo pareigų.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad teisės aktai nenustato specifinių, šiam teisiniam santykiui skirtų, atsakomybės kilimo pagrindų, taigi, atsakingas asmuo – Projekto administratorius, atsako bendraisiais pagrindais už visą padarytą žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius), įrodžius civilinės atsakomybės kilimo sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir kaltę.

Jei Projekto administratoriumi yra daugiabučio namo bendrija, reikalavimas atlyginti žalą, esant minėtoms sąlygoms, turėtų būti kreipiamas į konkretų žalą sukėlusį asmenį, atsakingą už projekto administravimą. Tais atvejais, kai toks asmuo nėra žinomas ar aiškiai paskirtas –tinkamu atsakovu turėtų būti laikoma pati bendrija. Jei Projekto administratorius – jungtinės veiklos sutarties pagrindu įgaliotas asmuo arba savivaldybės paskirtas administratorius, reikalavimas atlyginti žalą turėtų būti kreipiamas tiesiogiai į šiuos asmenis.

Panašūs klausimai

Kaip išvengti tokių atvejų kaip neseniai nuskambėjusi daugiabučio renovacija Klaipėdoje, kur pradėjęs darbus rangovas staiga bankrutavo?

Kas atsako už rangos darbų kokybę tuo atveju, kai defektai išlenda renovacijai pasibaigus ir rangovas jau yra bankrutavęs?

Ar nepažeidžiamos žmogaus teisės jam "užkraunant" priverstinę paskolą 20-čiai metų? Ką apie tai mąsto konstitucinis teismas? O gal reikėtų kreiptis į Strasburą?

Mūsų name šiomis dienomis turi prasidėti renovacija, bet butai dar neturi sąmatos. Nežinome, kiek reikės mokėti už langų pakeitimą, už balkonų stiklinimą ir kitus darbus. Pirmininkas nesutinka paaiškinti. Paskutinis susirinkimas buvo 2013 m. vasarą, kai dauguma gyventojų atostogavo. Ir parašai dėl renovacijos buvo surinkti neteisėtai. Kaip aš galiu sutikti su paskola, jei nežinau, kiek man kainuos renovacija?

Rugpjūčio mėn. prasidėjo daugiabučio namo fasado renovavimo darbai, bet per susirinkimus paaiškėjo, kad bus keičiamas ir vamzdynas, keičiami radiatoriai. Mano bute yra padarytas kapitalinis remontas, butas apdraustas, "špižinių" radiatorių keisti į metalinius visai nenoriu. Kreipiausi į namo administratorių, kad nesutinku keisti radiatorius į metalinius, nes nesu informuota apie kokybę, be to kai kuriuos darbus namą administruojanti bendrovė yra atlikusi ankščiau, už viską turėjau sumokėti ir visai nenoriu už tą patį darbą mokėti dar kartą. Administratorius atsakė, kad keisti ką nors yra vėlu. Darbininkus privalėsiu įsileisti, jeigu ne tai bus iškviesta policija, vėliau bus kreiptasi į teismą ir man teks apmokėti visas išlaidas. Paprašiau parodyti man mano bute atliekamų darbų sąmata, taip pat nesutiko parodyti, motyvuodamas tuo, kad kai bus visi darbai atlikti, tai ir pamatysi. Ar turi namo administratorius pateikti butui priklausantį darbų sąrašą?Ar galiu atsisakyti keisti radiatorius? Manau, kad išpirkas butas yra mano nuosavybė.

Parengtame daugiabučio investiciniame projekte nėra įtrauktos namo rūsyje esančios negyvenamos, privatizuotos patalpos, kuriose yra įkurta biliardinė, įrengta slėptuvė. Ar tai teisėta?

Paruošiau dokumentus namui renovuoti. Iš ,,Registro centro" gavau bendrijos gyventojų patvirtintą sąrašą dėl butų nuosavybės. Paaiškėjo, kad 11 bendrijos gyventojų su butais privatizavo rūsio sandėliukus. Skirdamas bendrijai paskolą renovacijai ,,Swedbank", vadovaudamasis Aukščiausiojo Teismo nutartimi, skaičiuodamas investicijos paskirstymą butams, prie šitų butų plotų reikalauja pridėti rūsio plotą, t. y. 4 kvadratus. Gyventojai nesutinka. Kaip pasielgti ir į ką kreiptis?

Užduokite klausimą ekspertui
Keisti
Konsultuoja ekspertai

  Saulius Šukelis

  Vėdinamų fasadų tvirtinimo sistemos "Aloon" ekspertas

  Andrius Gikevičius

  Stogo ir fasado dangų ekspertas UAB "Eternit Baltic"

  Giedrius Gelusevičius

  Termoizoliacinių sistemų ekspertas UAB "Paroc"

  Justas Rutkauskas

  Šildymo sistemų ekspertas UAB "Danfoss"

  Aušrys Šliavas

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

  Vydmantas Grigoravičius

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

Prenumeruok naujienas