Akmens vatos gamintojas - būstų renovacijos ekspertas

Vykdydama energiškai efektyvių pastatų programą izoliacinių sprendimų kompanija „Paroc“ inicijavo ne vieną energiškai efektyvios renovacijos projektą. Pasitelkusi ilgametę patirtį ir kompetetingus part­nerius „Paroc“ įgyvendino senų daugiabučių („Innova“) ir in­dividualių gyvenamųjų namų („Renzero“) modernizavimo projektus Skandinavijoje bei Šiaurės šalyse. „Innova“ dau­giabučio renovacijos projektas buvo vykdomas Suomijoje, o „Renzero“ projektai – Švedijoje ir Suomijoje. Šie projektai, tai ne atskirų pastato dalių – sienų ar stogo šiltinimo sprendimai, bet – kompleksinis viso pastato modernizavimo projektas, kai sprendžiama pastato vėdinimo, sandarumo, atitvarų šiltinimo, skaidrių atitvarų įrengimo bei šiluminių tiltelių įtakos mažinimo klausimai.

Pagal „Paroc“ specialistų ir mokslininkų parengtus pastatų modernizavimo sprendinius renovuoti būstai energijos var­tojimą sumažino net penkis kartus, o gyventojams buvo sukurta saugesnė, sveikesnė ir patogesnė gyvenamoji aplinka.

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

 • EIB ir Šiaulių bankas atnaujino paramą miestų finansavimui Lietuvoje 2016-06-02

  Tęsdami ilgametį bendradarbiavimą, AB Šiaulių bankas ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė dvi naujas sutartis dėl papildomų 110 mln. eurų iš „Jessica II“ fondo paskirstymo daugiabučiams namams renovuoti ir atnaujinti. 70 mln. eurų iš šios sumos skiria Šiaulių bankas.

 • Sustabdytas paraiškų rinkimas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-06

  Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms 2016 m. gegužės 6 d.sustabdytas fizinių asmenų projektų registracijos formų priėmimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo individualiuose namuose bei gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo.

 • Galima teikti paraiškas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-03

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau - LAAIF) skelbia kvietimą nuo 2016 m. gegužės 3  d. teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.2. punktas): „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %”.

 • Medžiagų, naudojamų renovacijai, degumas 2016-06-01

  Pastaruoju metu, atliekant renovacijos medžiagų parinkimą, vėl tampa aktuali problema, kokių savybių medžiagas pasirinkti šiems darbams. Ypatingai svarbu pasirinkimo metu yra atsižvelgti į medžiagų degumo charakteristikas.

  Šios charakteristikos yra labai aktualios, nes namo apšiltinimo darbams yra naudojamos termoizoliacinės medžiagos, kurių sluoksnio storis yra pakankamai didelis, o fasadinių apdailos medžiagų plotai – milžiniški.

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai