Balandžio mėnesį renkamos paraiškos asbestinių stogų keitimui kompensuoti

Nuo š.m. kovo 2 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. visi kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbestinius stogus, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. 

Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, visos asbestinio stogo dangos pakeitimas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2000 eurų (6 905,60 litų). Šiuo KKP priemonės paraiškų rinkimo etapu yra numatyta beveik 2 mln. EUR ( 1,931 mln. EUR) paramos lėšų.

Pareiškėjas – kaimo gyventojas

KKP parama skiriama projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėse, t.y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.

Paraiškos teikėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamojo namo stogui, kuriame jis šiuo metu deklaruoja gyvenamąją vietą, pakeisti. Taip pat pareiškėjas turi būti iš savivaldybės, turinčios patvirtintą Asbesto šalinimo programą.

Pakeitimai – atrankos kriterijų taikymas

2014–2020 m. programos naujovė – projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Pagal ankstesnius reikalavimus, pareiškėjai, norintys pasikeisti asbestinius stogus, ne mažiau kaip dvejus metus nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje turėjo vykdyti profesinę ir (ar) ekonominę veiklą bei ne mažiau kaip penkerius metus nepertraukiamai nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoti kaimo vietovėje. Anksčiau šie reikalavimai buvo taikomi visiems pareiškėjams, o dabar tai bus pirmumo kriterijai. Tai yra didelis palengvinimas pareiškėjams, nes, neatitikus vieno kriterijaus, yra tikimybė atitikti kitus.

Parama bus teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama. 

Išsamūs projektų atrankos kriterijai ir jų vertinimo reikšmės yra pateikiamos įgyvendinimo taisyklėse (žr. priedą KPP priemonės atrankos kriterijai). Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, dokumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijams, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitiko.

Privalomas turto draudimas

Dar vienas taisyklių pakeitimas – paramos gavėjas turi apdrausti pakeistą stogą ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui (t.y. kasmet 5 metus nuo projekto įgyvendinimo). Pagrindinės draudimo sąlygos: projekto įgyvendinimo laikotarpiu turtas draudžiamas didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Šis reikalavimas nebus taikomas jeigu pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis sukurtą turtą nėra galimybių. Tokiu atveju, pareiškėjas kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus bei įsipareigoti, kad jei turtas bus sunaikintas arba sugadintas, pareiškėjas pats padengs nuostolius.    

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.

Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (stogo dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal numatytus stogo dangos įkainius (žr. priedą Kompensuojamų medžiagų įkainiai), tenkančius 1 kvadratiniam metrui išmontuoto stogo ploto. Svarbu, kad pagal naujos programos taisykles nebetaikoma galima iki 25 proc. paklaida nuo nurodyto asbesto turinčio stogo kiekio, nes visi persidengimai jau numatyti skaičiuojant maksimalius įkainius.

Stogo dangos keitimui naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos. Taip pat, paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo vykdyti tik per finansines institucijas.

Stogo keitimui ir atsiskaitymui – metai

Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti (atlikti visi stogo dangos keitimo darbai ir pateiktas prašymas kompensuoti išlaidas) per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, o parama bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.

Naudinga informacija:

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija (NMA)

Komentarai (2)

Tom Peacock
2022-12-02
16:55
IP: 197.210.227.57
My name is Tom Peacock from USA, I want to say thank you to Dr Emu for the good thing he has done for me, Though am not sure if this is the best forum to show my joy and happiness for what he has done for me but i can't hide my happiness and my joy so i have to share it with people, my marriage got crashed about two years ago and i tried all i could within my power but to no avail. I saw a post and testimonial about the good things Dr Emu has been doing so I decided to give it a try. though he is always a busy man but when he responded back to my email, he gave me 48 hours for my marriage to be restored really just like he said my marriage was restored since then I am happy and i am living happily i am so grateful to Dr Emu you can always email him here: {emutemple@gmail.com} or WhatsApp: {+2347012841542}
Mr,Reekado
2022-05-27
10:34
IP: 106.206.13.35
Do you need an urgent loan to solve your financial needs? We offer loans ranging from 5,000.00 to 850,000,000.00. Max, we are reliable, powerful, fast and dynamic, with no credit check and offers a 100% guarantee foreign loans during the period of this,We also issued a loan in Euros,THB-Thai Baht, India Rupees,Sterling and Dollar exchange rate is 3% of all loans if you are interested get back to us through.Whatsapp Contact:+917381718873. Email: reekadorosey07 @gmail.com With the following information: Your Name: Country: City: Address: Amount Needed: Duration: Age: Sex: Occupation: Phone No: Thanks Mr.Reekado.

Susijusios naujienos

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai