Netinkamai parengtus energinio naudingumo sertifikatus ekspertai taisys nemokamai

Posėdyje nagrinėti nuobaudų netinkamai sertifikavimą atlikusiems pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertams skyrimo klausimai. Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, galimos nuobaudos: kvalifikacijos atestato panaikinimas, atestato galiojimo sustabdymas 6 mėnesiams, įspėjimas kvalifikacijos atestato turėtojui (jeigu kvalifikacijos atestato turėtojui per kalendorinius metus pareiškiami du įspėjimai, atestavimą atliekanti organizacija gali sustabdyti kvalifikacijos atestato galiojimą).

Išnagrinėjus ekspertų išduotų ir SPSC patikrintų sertifikatų teisingumą, jų išdavimo metu padarytus pažeidimus ir klaidas, eksperto daromų klaidų reikšmingumą, atestavimo komisija nusprendė 1 eksperto atestato galiojimą sustabdyti 6 mėnesiams. Dar vienam ekspertui skirta nuobauda – įspėjimas.

Siekiame, kad tokių pažeidimų visai nebūtų. Kokybė negali kentėti dėl ekspertų klaidų. Galbūt žinojimas, kad akylai stebime darbų kokybę ir taikome griežtas nuobaudas, paskatins dirbti atsakingiau ir atidžiau atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą.

Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė

„Siekiame, kad tokių pažeidimų visai nebūtų. Kokybė negali kentėti dėl ekspertų klaidų. Galbūt žinojimas, kad akylai stebime darbų kokybę ir taikome griežtas nuobaudas, paskatins dirbti atsakingiau ir atidžiau atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Ekspertai taip pat per nustatytą terminą, turės iš naujo (nemokamai) atlikti patikrintų pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir pateikti registravimui naujus pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

Nuodugniam patikrinimui pastatų energinio naudingumo sertifikatai buvo atrinkti vykdant išsamų pastatų modernizavimo projektų patikrinimą.

Atrinktų energinio naudingumo sertifikatų patikrinimas parodė, kad viena dažniausiai pasitaikančių klaidų – nepatikimas ir neatsakingas duomenų apie pastatą surinkimas. Tai yra tipinės ekspertų klaidos, kurios perduotos paskirtosioms mokymų organizacijoms ir bus aptartos per mokymus.

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai