Kvietimas gauti paramą už gyvenamųjų namų modernizavimo darbus

Balandžio 20 d. startavo kvietimas teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms gyvenamųjų namų modernizavimui. Per šią savaitę Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sulaukė 12 gyventojų prašymų paramai gauti. Prašoma lėšų suma sudaro 125,1 tūkst. eurų.

„Kviečiame gyventojus teikti paraiškas ir pasinaudoti šia finansavimo galimybe. Paraiškų lauksime iki gegužės 19 dienos. Primenu, jog jas galite pateikti tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS). Tai ypač patogu šiuo karantino laikotarpiu, nes viską atlikti galite iš namų“, – sako APVA Nacionalinių programų valdymo departamento direktorius Jonas Balkevičius.

Ketinantys modernizuoti savo gyvenamąjį namą ir pasinaudoti parama galės gyventojai, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.). Modernizavus namą bus privaloma pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Finansuojamos bus tokios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės:

- stogo šiltinimas be stogo dangos keitimo;

-  stogo šiltinimas su stogo dangos keitimu;

- stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu;

-  stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo;

-  grindų ant grunto šiltinimas;

-  grindų virš rūsio šiltinimas;

-  sienų ir cokolio šiltinimas;

-  grindinio šildymo sistemos įrengimas;

-  radiatorių įrengimas;

-  esamų langų keitimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

- esamų lauko ir tambūro durų bei vartų keitimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

- centrinės rekuperacinės sistemos įrengimas

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui sieks iki 14 500 Eur.

Kvietimą rasite ČIA.

Pagrindinis šių priemonių tikslas yra mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.

 

Šaltinis: apva.lt

Komentarai (205)

Michael Wilson
2024-02-25
19:23
IP: 46.246.3.231
If you've fallen victim to a cryptocurrency scam and fear that your funds are lost forever, there's still hope. Wizard Asset Recovery specializes in recovering stolen crypto, even if it's been transferred to decentralized exchanges or private wallets. Our experienced team of cyber experts will carefully review your case, analyze the circumstances surrounding the scam, and take swift action to recover your funds. If you've been scammed by a fraudulent investment company or lost money in a cryptocurrency scam, don't hesitate to contact Wizard Asset Recovery. We're here to help you get your stolen crypto back. To initiate the recovery process, visit our website or reach out to us via email at Wizardassetrecovery@gmx.us and via WhatsApp at +13157561228. Don't let scammers get away with your hard-earned money – let Wizard Asset Recovery fight for you and reclaim what's rightfully yours.
Savannah Murphy
2024-02-20
22:34
IP: 181.214.167.11
After recently falling victim to a cryptocurrency scam resulting in the loss of $145,000 worth of bitcoins, I embarked on a desperate search for a trustworthy recovery solution. My quest led me to Wizard Asset Recovery. Despite initial skepticism, I decided to contact them via email at Wizardassetrecovery@gmx.us or via WhatsApp at +1 (315) 756-1228. To my astonishment, their team not only responded promptly but also showcased a remarkable level of expertise and professionalism. They meticulously guided me through the recovery process, ensuring I comprehended each step along the way. Their swift and efficient services surpassed all my expectations. Thanks to Wizard Asset Recovery, I successfully recovered 100% of my lost funds. Their unwavering commitment to assisting victims of cryptocurrency scams distinguishes them in an industry rife with deceitful recovery firms. I wholeheartedly endorse their services to anyone grappling with a similar predicament.

Susijusios naujienos

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai