Laukia lengvesnis statybų proceso užbaigimas

Nuo 2014 metų rugpjūčio 15 dienos įsigaliojo aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtinti statybos užbaigimo proceso pakeitimai. Aplinkos ministerijos (AM) patvirtinti statybos techninio reglamento „Statybos užbaigimas“ pakeitimai numato supaprastintas statybos užbaigimo procedūras visiems statiniams, taip pat supaprastintos ir renovuojamų namų statybos užbaigimo procedūros.

Kaip sako aplinkos ministras: ,,Anksčiau turėjome renovaciją spartinti, kad ji kuo greičiau prasidėtų, o dabar jau reikia sprendimų greičiau užbaigti visas procedūras. Patrumpinti statybos užbaigimo procedūrų terminai leis greičiau suteikti valstybės paramą Daugiabučių modernizavimo programoje dalyvaujantiems gyventojams.“

Naujai patvirtintas statybos techninis reglamentas (STR) nustato, kad atlikus darbus pagal pastatų atnaujinimo projektą statybos užbaigimo komisija turi dvigubai greičiau pasirašyti statybos užbaigimo aktą nei ligi šiol – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo dienos. Anksčiau šią procedūrą Komisija turėjo atlikti per 10 darbo dienų. Būtent dėl šio pakeitimo valstybės parama būstą renovavusius gyventojus pasieks greičiau.

Dabar, patvirtinus minėtąjį STR, gyventojams sumažėja ir biurokratinių kliūčių. Iki šiol galiojusi tvarka numatė, kad statytojas, pateikęs prašymą atlikti statybos užbaigimo procedūras, turėjo turėti ir statybą leidžiantį dokumentą (SLD) savo vardu. Išimtis buvo taikoma tik paveldėtojams, kurie gali turėti SLD ir buvusio statytojo vardu. Remiantis Statybos techninio reglamento pakeitimais perpirkus (t.y. naujai įsigijus) baigtą statinį perrašyti SLD savo vardu nereikės, tačiau įsigijus nebaigtą – minėtas reikalavimas išlieka.

Atsižvelgus į teisinio reglamentavimo permainas ir įvertinus sukauptą patirtį, nustatyta, kad nebereikia pratęsti anksčiau išduoto terminuoto SLD, jeigu jo galiojimas pasibaigė užbaigiant statybos procedūras. Vadinasi, pasibaigus statybų leidimui statybų žmogus negali vykdyti, bet statybų užbaigimo procedūras atlikti gali.

Aplinkos ministerija primena, kad visos statybos turi būti vykdomos laikantis įstatymais numatytų reikalavimų. Su atitinkamais specialistais nesuderintos ir chaotiškai vykdomos statybos gali padaryti didelę žalą aplinkai.

Statybos techniniai reglamentai

LR Aplinkos ministerijos informacija

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai