Garantijos statybos produktams: į ką atkreipti dėmesį?

Kalbant apie statybos produktų kokybę, galime išskirti dvi pagrindines teisės aktais reguliuojamas sritis, nustatančius kokybės reikalavimus, kurias trumpai aptarsime: (I) bendrieji reikalavimai, taikomi produktams iki jų pateikimo į prekybą; (II) pirkėjui suteikiama kokybės garantija. 

Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse parduodami produktai, prieš juos pateikiant į rinką, privalo būti patikrinti ir paženklinti ženklu CE, kuris parodo, kad produktas atitinka ES standartus. Produkto gamintojai ar kiti galutiniai platintojai (pardavėjai) privalo užtikrinti, kad parduodami produktai būtų paženklinti ženklu CE ir prie jų būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija pirkėjui suprantama kalba. Tam tikri produktai, privalo būti sertifikuoti ir nacionaliniu lygmeniu – Statybos produktų sertifikavimo centro. Tik atitinkamai pažymėti produktai gali būti laikomi saugūs naudoti.

Nors visoje ES parduodamiems produktams yra taikomi tokie pat kokybės reikalavimai, pardavėjo suteikiama garantija, jos taikymo terminai ir sąlygos bei produktų tinkamumo naudoti terminas yra nustatomi pagal valstybės, kurioje įsigyjami produktai, teisės aktus. Be to, produktus įsigijus kitoje ES valstybėje, visi ginčai dėl įsigytų produktų turėtų būti sprendžiami toje valstybėje. Dėl šių priežasčių produktus asmeniniam naudojimui pirkti kitoje valstybėje yra rizikinga. 

Lietuvos teisė numato du skirtingus terminus. Daiktų kokybės garantija, kuri nustato laikotarpį, kurio metu pardavėjas garantuoja, jog perkamas produktas išlaikys pagrindines savybes, numatytas sutartyje arba kituose produkto kokybės dokumentuose. Antrasis - daiktų tinkamumo naudoti terminą, kuris yra nustatomas ne sutarties, o teisės aktų pagrindu ir nurodo terminą, kuriam pasibaigus produktas nebegalės būti naudojamas pagal paskirtį (jei šis terminas nustatytas, pirkėjas gali reikšti reikalavimus dėl produkto trūkumų visą jo galiojimo laikotarpį).

Teisės aktai įpareigoja pardavėją pateikti tinkamos kokybės produktus, t.y. tuos, kurie:

  • atitinka gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus;
  • tinka naudoti tam, kam tokios rūšies produktai paprastai naudojami;
  • atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į produkto prigimtį bei gamintojo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl kokybės, tačiau griežtai nenustato, kokį laikotarpį pardavėjas turi garantuoti produkto kokybę.

Pardavėjas gali savarankiškai nustatyti produkto garantinį terminą ir jo taikymo sąlygas. Taigi, pirkėjas turėtų įvertinti, kokį laikotarpį produktas apskritai bus tinkamas naudoti, o kokį – pardavėjas garantuoja jo kokybę. 

Kadangi garantinio laikotarpio metu pardavėjas neatsako už produkto trūkumus, kai šie atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė produkto naudojimo ar saugojimo taisykles, ypač svarbu, kad pirkėjas detaliai susipažintų su produkto garantijos, produkto naudojimo, saugojimo ir kt. dokumentais (pvz. montavimo, sandėliavimo instrukcijas) bei žinotų ir įvertintų aplinkybes, kurioms įvykus garantija nėra taikoma. 

Jei garantinio laikotarpio metu paaiškėja produkto kokybės trūkumų, pirkėjas gali reikalauti pakeisti produktą, sumažinti jo kainą, neatlygintinai pašalinti trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas. Taip pat, kadangi įprastai dėl netinkamos produktų kokybės yra padaroma žala ir kitam pirkėjo turtui, garantijos galiojimo metu pirkėjas iš pardavėjo, pardavusio netinkamos kokybės produktus, gali reikalauti visų patirtų nuostolių atlyginimo. 

Galiausiai, tais atvejais, kai produktas yra laikomas statybos produktu Statybos įstatymo prasme, jis bus statinio sudėtinė dalis. Šiuo atveju, dėl produkto, kaip statinio dalies, kokybės trūkumų atsiradusiems defektams, bus taikomi šie garantiniai terminai: bendras 5 metų garantinis terminas; 10 metų – trūkumams, esantiems paslėptuose statinio elementuose; 20 – šiuose elementuose esantiems tyčia paslėptiems trūkumams.

Komentarai (1)

Tom Peacock
2022-12-02
17:01
IP: 197.210.227.4
My name is Tom Peacock from USA, I want to say thank you to Dr Emu for the good thing he has done for me, Though am not sure if this is the best forum to show my joy and happiness for what he has done for me but i can't hide my happiness and my joy so i have to share it with people, my marriage got crashed about two years ago and i tried all i could within my power but to no avail. I saw a post and testimonial about the good things Dr Emu has been doing so I decided to give it a try. though he is always a busy man but when he responded back to my email, he gave me 48 hours for my marriage to be restored really just like he said my marriage was restored since then I am happy and i am living happily i am so grateful to Dr Emu you can always email him here: {emutemple@gmail.com} or WhatsApp: {+2347012841542}

Susijusios naujienos

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai