Kodėl prie šilumos sutaupymo procento nepridedami anksčiau kaip prieš 5 metus pagal tą pačią programą atlikti darbai (dalinė renovacija)?

Šios praktikos atsisakyta pakeitus Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo tvarkos aprašą, kadangi tokia nuostata neatitinka JESSICA kontroliuojančiojo fondo lėšų minėtiems projektams finansuoti naudojimo sąlygų. Šio fondo lėšos skiriamos projektams, pagal kuriuos sutaupoma ne mažiau kaip 20 procentų šiluminės energijos ir pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė. Sutaupymo dydis nustatomas pagal esamo ir planuojamo namo energinio naudingumo sertifikatų duomenis.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo tvarka nustatyta statybos techniniame reglamente „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“.

Atliekant pastato sertifikavimą pagal minėtą tvarką, vertinama pastato būklė sertifikavimo metu, t. y. ši tvarka nenumato galimybės rengti pastato energinio naudingumo sertifikatą atsižvelgiant į anksčiau kaip prieš 5 metus įdiegtas energinį efektyvumą didinančias priemones. 

Panašūs klausimai

Užduokite klausimą ekspertui
Keisti
Konsultuoja ekspertai

  Saulius Šukelis

  Vėdinamų fasadų tvirtinimo sistemos "Aloon" ekspertas

  Andrius Gikevičius

  Stogo ir fasado dangų ekspertas UAB "Eternit Baltic"

  Giedrius Gelusevičius

  Termoizoliacinių sistemų ekspertas UAB "Paroc"

  Justas Rutkauskas

  Šildymo sistemų ekspertas UAB "Danfoss"

  Aušrys Šliavas

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

  Vydmantas Grigoravičius

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

Prenumeruok naujienas