Ką būtent valstybė kompensuoja pagal LAAIF individualių namų programą?

Renovacijos projektui įgyvendinti finansuojama iki 30 proc. visų faktiškai patirtų įgyvendinus projektą tinkamų finansuoti projekto išlaidų, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais, tačiau neviršijant LAAIF apskaičiuotos maksimalios paramos sumos.

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriama:

1) Šildymo ir karšto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:

 • šilumos punkto ar katilinės, įskaitant individualių katilų ir šilumos siurblių rekonstravimas, keitimas efektyvesniais ar naujų įrengimas, išskyrus iškastinį kurą naudojančių šildymo sistemų diegimą;
 • karšto vandens ruošimo įrenginių rekonstravimas, keitimas efektyvesniais ar naujų įrengimas;
 • iškastinio kuro šildymo sistemos keitimo į biokuro krosneles ar židinius kartu su karšto oro skirstymo sistema, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, įrengimas;
 • kieto kuro katilų atskirų komponentų (degiklių ir kt.) įrengimas, kai katilas nėra keičiamas, pereinant nuo iškastinio kuro šildymo sistemos prie biokuro;
 • stovų balansinių ventilių įrengimas;
 • individualios šilumos apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas;
 • vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas arba jų keitimas;
 • karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas.

2) Langų ir lauko durų keitimas:

 • langų ir kitų skaidrių atitvarų keitimas ar įrengimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
 • durų ir vartų keitimas ar įrengimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

3) Oro užtvarų įrengimas;

4) Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir kitos su stogo keitimu susijusios išlaidos;

5) Sienų ir perdangų, besiribojančių su gruntu ar išore, šiltinimas. Perdangų, besiribojančių su stogu, šiltinimas gali būti tinkamomis išlaidomis, jeigu nėra apšiltintas ar projektu nešiltinamas stogas;

6) Pertvarų šiltinimas gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

7) Grindų šiltinimas virš rūsio ir grindų šiltinimas ant grunto;

8) Cokolio šiltinimas;

9) Šilumogrąžos (rekuperacijos) įrenginių ir su tuo susijusių sistemų įrengimas bei esamų vėdinimo sistemų pritaikymas šilumogrąžai;

10) Pastatų energinis sertifikavimas (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą);

11) Statybinių medžiagų, reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimo išlaidos;

12) Projekto statybinių atliekų išvežimo ir pridavimo šalinimą atliekančioms įmonėms išlaidos.

Panašūs klausimai

Užduokite klausimą ekspertui
Keisti
Konsultuoja ekspertai

  Saulius Šukelis

  Vėdinamų fasadų tvirtinimo sistemos "Aloon" ekspertas

  Andrius Gikevičius

  Stogo ir fasado dangų ekspertas UAB "Eternit Baltic"

  Giedrius Gelusevičius

  Termoizoliacinių sistemų ekspertas UAB "Paroc"

  Justas Rutkauskas

  Šildymo sistemų ekspertas UAB "Danfoss"

  Aušrys Šliavas

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

  Vydmantas Grigoravičius

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

Prenumeruok naujienas