Esu sodybos gyvenamojo namo bendrasavininkas. Viena namo pusė mano, kita kaimyno. Siūlau kaimynui keisti viso namo (30 metų senumo) šiferinę stogo dangą nauja, tačiau jis nesutinka. Savo stogo dalies keitimui sutikimo taip pat negavau. Ką daryti tokiu atveju, kai ES skatina šiferinių stogų keitimą naujomis ekologiškomis dangomis, o kai kurie Lietuvos piliečiai tai ignoruoja? Ar galiu keisti stogo dangą savo namo pusėje už savo lėšas ir apšiltinti savo namo dalį be bendrasavininko sutikimo?

Bendrasavininko sutikimas yra būtinas, nes parama skiriama tik tais atvejais, kai yra keičiama visa stogo danga (ne pusė). Pareiškėjas, teikdamas paraišką stogo dangai keisti, privalo kartu su paraiška pateikti kito bendrasavininko įgaliojimą (t.y. sutikimą keisti viso stogo dangą). Jeigu agentūra bendrasavininko įgaliojimo negauna, pareiškėjas nebus finansuojamas. Parama būtų teikiama pusės stogo dangos keitimui tik tokiu atveju, jeigu kita pusė stogo jau pakeista nauja stogo danga. Bendrasavininkas, kuris nesutinka keisti savo stogo pusės, turi tokią teisę, nes tai yra jo nuosavybė. Tai yra susitarimo reikalas.
 

Tai, ar reikalingas statinio (gyvenamojo namo) bendrasavininko sutikimas, nulemia aplinkybė, ar turi būti gaunamas statybą leidžiantis dokumentas paprastojo remonto darbams – rašytinis pritarimas. Remiantis STR „Statinio statybos rūšys“ 12 punktu, fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas yra laikomas statinio paprastuoju remontu, kurio tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. 

STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5 punktas numato atvejus, kada yra būtina gauti rašytinį pritarimą paprastojo remonto darbams. Pažymėtina, kad vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų paprastojo remonto darbams nėra keliamas reikalavimas gauti rašytinį pritarimą (išskyrus tuos atvejus, kai namas yra pripažįstamas kultūros paveldu). Kadangi statytojas neturi pareigos gauti statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo, jam nėra taikoma Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 4 p. numatyta pareiga gauti statinio bendraturčio sutikimą atliekamiems darbams.

Remiantis šiomis aplinkybėmis, vienbutyje ar dvibutyje gyvenamajame name stogo danga gali būti keičiama ir be bendrasavininko sutikimo, jei atliekamais darbais nėra pažeidžiami jo interesai (nėra daroma žala, apribojamas naudojimasis turima daikto dalimi ir pan.).

Panašūs klausimai

Užduokite klausimą ekspertui
Keisti
Konsultuoja ekspertai

  Saulius Šukelis

  Vėdinamų fasadų tvirtinimo sistemos "Aloon" ekspertas

  Andrius Gikevičius

  Stogo ir fasado dangų ekspertas UAB "Eternit Baltic"

  Giedrius Gelusevičius

  Termoizoliacinių sistemų ekspertas UAB "Paroc"

  Justas Rutkauskas

  Šildymo sistemų ekspertas UAB "Danfoss"

  Aušrys Šliavas

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

  Vydmantas Grigoravičius

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

Prenumeruok naujienas