Siekiant užtikrinti efektyvią daugiabučių renovaciją bus viešai skelbiami patikrinimų rezultatai

Pastaruoju metu Aplinkos ministerija gavo daug skundų dėl parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų. VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūrai" vertinant investicijų planus nustatyta daug techninių klaidų, neatitikimų daugiabučių modernizavimo projekto rengimo tvarkos aprašui.

Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė teigė, jog ministerija siekia daugiabučių renovaciją padaryti kuo efektyvesnę.

"Negalime leisti, kad investicijų planai būtų nekokybiški. Geriausius rezultatus mums padės užtikrinti viešumas", - sakė ji.

Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė: "Negalime leisti, kad investicijų planai būtų nekokybiški. Geriausius rezultatus mums padės užtikrinti viešumas"

"Būsto energijos taupymo agentūra", UAB "Projektų ekspertizė" ir VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" atliks 5 atrinktų investicijų planų patikrinimus. Bus įvertinti techniniai rodikliai, darbų kiekiai, namo energinis naudingumas, numatomų įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemonių parinkimas ir jų energinio naudingumo nustatymas.

Bus tikrinama, ar teisingai nustatytos preliminarios namo atnaujinimo priemonių ir projekto suvestinės kainos, taip pat kainos projekto finansavimo plano ir preliminaraus investicijų paskirstymo namo butų ir kitų patalpų savininkams. Dėmesys bus skiriamas ir investicijų ekonominio naudingumo nustatymo įvertinimui. Patikrinimų išvados turės būti pateiktos iki kovo 17 d.

Komentarai (0)

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai