Valstybės parama individualių namų renovacijai

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskelbė kvietimą teikti paraiškas gauti paramai atnaujinimo (modernizavimo)  ir atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektams individualiuose namuose iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

Projektų registracijos formos LAAIF priimamos nuo 2015 m. balandžio 14 d. 8:30 val. iki kol pakanka lėšų skirtų šiai priemonei.

Finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, patirtų iki šių metų gruodžio 1 d. – darbai turi būti atlikti ir už juos turi būti sumokėta. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 14,5 tūkst. eurų.

Paramos gavėjai

Valstybės parama individualiems gyvenamiesiems namams pagal LAAIF programą teikiama pagal dvi priemones:

I) Paraiškas individualiems namams renovuoti gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti), kurių tikslas – pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę ir sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 20 proc. Projektams finansuoti pagal šį kvietimą skirta 1 mln. Eur.

II) Paraiškas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui individualiuose namuose gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti). Pagal šį kvietimą projektams finansuoti skirta  1,3 mln. Eur. Projekto lėšomis gali būti finansuojamas saulės kolektorių ar mažo pajėgumo saulės elektrinių, vėjo energijos šaltinių, geoterminės energijos šaltinių savo reikmėms įdiegimas. Taip pat iš projekto lėšų gali būti dalinai finansuojamas katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimas į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose.

Atkreipiame dėmesį, kad gyvenamojo pastato statyba turi būti visiškai užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Jeigu neužbaigėte statyti namo ir neįforminote visų reikalingų dokumentų, valstybės paramos gauti negalėsite.

Dėl ribotų valstybės išteklių, pasirinktas paramos prioritetas atnaujinti gyvenamuosius namus. Valstybės parama negali būti skirta vasarnamiams ar sodo nameliams. Turi būti nuolat gyvenamos patalpos. Diegiama priemonė turi padėti tausoti aplinką – sutaupyti tam tikrą kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Jeigu name gyvenama tik vasarą, tai investicijų efektas nebus toks, koks gali būti gyvenant nuolat. Pavyzdžiui, kolektyviniuose soduose yra ir tokių namų, tik juos reikia registruoti, kaip gyvenamuosius.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos šildymo ir karšto vandens sistemų kapitaliniam remontui ar rekonstrukcijai, karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimui ar pertvarkymui, langų ir lauko durų keitimui, stogo, taip pat sienų ir perdangų, besiribojančių su gruntu ar išore, cokolio, pertvarų, grindų šiltinimui, vėdinimo sistemos su šilumogrąžos įrenginiais įrengimui ir kt.

Gyvenamųjų vieno ar dviejų butų namų savininkams, norintiems teikti paraiškas pagal vieną iš paramos priemonių, pateikiame išsamius finansuojamų išlaidų sąrašus:

Tinkamos finansuosi išlaidos (I priemonė_ pastatų modernizavimas)

Tinkamos finansuoti išlaidos (II priemonė_ atsinaujinantys šaltiniai)

Projekto įgyvendinimo eiga

Pareiškėjai, norintys įgyvendinti projektą ir gauti kompensaciją, LAAIF turi pateikti projekto registracijos formą – arba tiesiogiai, arba registruotu laišku (LAAIF, Vytauto g. 12, LT-08118, Vilnius). Ši forma bus registruojama eilės tvarka pagal jos gavimo datą. 

Pateikus Projekto registracijos formą ir gavus pranešimą apie galimą maksimalią paramos sumą, po projekto įgyvendinimo, pareiškėjas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. turi pateikti tinkamai užpildytą mokėjimo prašymą, pareiškėjo deklaraciją, visų išlaidas pagrindžiančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas pareiškėjo, sąskaitų išrašus, patvirtintus banko darbuotojo, ir kitus skelbtame kvietime nurodytus dokumentus. Pareiškėjai, kurie atnaujina (modernizuoja) gyvenamąjį namą, papildomai pateikia pastato energetinio naudingumo sertifikatą ir pažymą, kurioje nurodoma, kad modernizuotas pastatas pasiekė energetinio naudingumo C klasę ir energijos suvartojimo sąnaudos sumažėjo ne mažiau kaip 20 proc.

Pagrindiniai dokumentai:

 

Daugiau informacijos galima rasti www.laaif.lt.

Komentarai (7)

NatalieNit
2019-04-23
11:01
IP: 46.119.4.212
Доброго времени суток Доктор посоветовала препараты для лечения подагры <a href=http://www.onko-24.com/shop/411/desc/faslodex>Фазлодекс (Fulvestrant) - Faslodex (Фулвестрант)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/411/desc/faslodex>Фазлодекс (Fulvestrant) - Faslodex (Фулвестрант) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/411/desc/faslodex>Фазлодекс (Fulvestrant) - Faslodex (Фулвестрант) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/411/desc/faslodex>Фазлодекс (Fulvestrant) - Faslodex (Фулвестрант) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/411/desc/faslodex>Фазлодекс (Fulvestrant) - Faslodex (Фулвестрант) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/408/desc/nexataf>Nexataf (Тенофовир Алафенамид) - Нексатаф (Tenofovir alafenamid)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/408/desc/nexataf>Nexataf (Тенофовир Алафенамид) - Нексатаф (Tenofovir alafenamid) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/408/desc/nexataf>Nexataf (Тенофовир Алафенамид) - Нексатаф (Tenofovir alafenamid) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/408/desc/nexataf>Nexataf (Тенофовир Алафенамид) - Нексатаф (Tenofovir alafenamid) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/408/desc/nexataf>Nexataf (Тенофовир Алафенамид) - Нексатаф (Tenofovir alafenamid) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/407/desc/vosevi>Vosevi (Воксилапревир 100мг/Велпатасвир 100мг/Софосбувир 400мг) – Восеви</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/407/desc/vosevi>Vosevi (Воксилапревир 100мг/Велпатасвир 100мг/Софосбувир 400мг) – Восеви купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/407/desc/vosevi>Vosevi (Воксилапревир 100мг/Велпатасвир 100мг/Софосбувир 400мг) – Восеви цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/407/desc/vosevi>Vosevi (Воксилапревир 100мг/Велпатасвир 100мг/Софосбувир 400мг) – Восеви стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/407/desc/vosevi>Vosevi (Воксилапревир 100мг/Велпатасвир 100мг/Софосбувир 400мг) – Восеви отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/405/desc/lenalid>Леналид 25мг (Lenalidomid) - Lenalid 25mg (Леналодомид) аналог Ревлимид</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/405/desc/lenalid>Леналид 25мг (Lenalidomid) - Lenalid 25mg (Леналодомид) аналог Ревлимид купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/405/desc/lenalid>Леналид 25мг (Lenalidomid) - Lenalid 25mg (Леналодомид) аналог Ревлимид цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/405/desc/lenalid>Леналид 25мг (Lenalidomid) - Lenalid 25mg (Леналодомид) аналог Ревлимид стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/405/desc/lenalid>Леналид 25мг (Lenalidomid) - Lenalid 25mg (Леналодомид) аналог Ревлимид отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>Аденокор (Adenosine) - Adenocor (Аденозин) инъекции</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>Аденокор (Adenosine) - Adenocor (Аденозин) инъекции купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>Аденокор (Adenosine) - Adenocor (Аденозин) инъекции цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>Аденокор (Adenosine) - Adenocor (Аденозин) инъекции отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>Аденокор (Adenosine) - Adenocor (Аденозин) инъекции стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин применение</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин кислота</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин 3</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин инструкция +по применению</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин фосфат</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин цитохром</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>дезаминирование аденозина</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин фосфорной кислоты</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин капли</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин 3 фосфорная кислота</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозина трифосфат</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин +для лица</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин 5</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин никотинамид цитохром +с</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин препарат</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин формула</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>строение аденозина</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>атф аденозин</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин глазные капли</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>крем +с аденозином</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>схема строения аденозин 3 фосфорная кислоты</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>капли аденозин никотинамид цитохром</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозина монофосфат</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>действие аденозина</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>глазные капли аденозин никотинамид</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин никотинамид цитохром +с капли глазные</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин состав</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>натрия аденозин</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин рецепт</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин +для кожи</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин 3 фосфат</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин рецепторы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин гормон</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин эффекты</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин +в косметологии</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин +и кофеин</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>реакции дезаминирования аденозина</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>проба +с аденозином</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин таблетки</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин купить +в аптеке</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин усталость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин раствор</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/406/desc/adenocor>аденозин рецепт +на латинском</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/401/desc/lartruvo>Лартруво 500мг (Olaratumab) - Lartruvo 500mg (Оларатумаб)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/401/desc/lartruvo>Лартруво 500мг (Olaratumab) - Lartruvo 500mg (Оларатумаб) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/401/desc/lartruvo>Лартруво 500мг (Olaratumab) - Lartruvo 500mg (Оларатумаб) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/401/desc/lartruvo>Лартруво 500мг (Olaratumab) - Lartruvo 500mg (Оларатумаб) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/401/desc/lartruvo>Лартруво 500мг (Olaratumab) - Lartruvo 500mg (Оларатумаб) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/402/desc/fludabine>Флудабин 10мг (Fludarabine) - Fludabine 10mg (ФЛУДАРАБИН)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/402/desc/fludabine>Флудабин 10мг (Fludarabine) - Fludabine 10mg (ФЛУДАРАБИН) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/402/desc/fludabine>Флудабин 10мг (Fludarabine) - Fludabine 10mg (ФЛУДАРАБИН) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/402/desc/fludabine>Флудабин 10мг (Fludarabine) - Fludabine 10mg (ФЛУДАРАБИН) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/402/desc/fludabine>Флудабин 10мг (Fludarabine) - Fludabine 10mg (ФЛУДАРАБИН) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/403/desc/blincyto>Блинцито (Blinatumomab) - Blincyto 38.5mcg (Блинатумомаб)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/403/desc/blincyto>Блинцито (Blinatumomab) - Blincyto 38.5mcg (Блинатумомаб) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/403/desc/blincyto>Блинцито (Blinatumomab) - Blincyto 38.5mcg (Блинатумомаб) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/403/desc/blincyto>Блинцито (Blinatumomab) - Blincyto 38.5mcg (Блинатумомаб) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/403/desc/blincyto>Блинцито (Blinatumomab) - Blincyto 38.5mcg (Блинатумомаб) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/404/desc/venclyxto>Венклекста (Venetoclax) - Venclyxto (Венетоклакс)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/404/desc/venclyxto>Венклекста (Venetoclax) - Venclyxto (Венетоклакс) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/404/desc/venclyxto>Венклекста (Venetoclax) - Venclyxto (Венетоклакс) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/404/desc/venclyxto>Венклекста (Venetoclax) - Venclyxto (Венетоклакс) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/404/desc/venclyxto>Венклекста (Venetoclax) - Venclyxto (Венетоклакс) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>Карлед (sofosbuvir) - Qurled (софосбувир)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>Карлед (sofosbuvir) - Qurled (софосбувир) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>Карлед (sofosbuvir) - Qurled (софосбувир) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>Карлед (sofosbuvir) - Qurled (софосбувир) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>Карлед (sofosbuvir) - Qurled (софосбувир) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>qurled v</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>софосбувир qurled</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>qurled qurdac</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>софосбувир велпатасвир qurled v</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>софосбувир даклатасвир qurled продать</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>qurled v купить +в москве</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>купить даклатасвир софосбувир qurled</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/287/desc/qurled>qurled +и qurdac отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/400/desc/ponaxen_15>Ponaxen 15mg (Понатиниб) - аналог ICLUSIG / ИКЛУЗИГ 15мг (Ponatinib) – Понаксен</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/400/desc/ponaxen_15>Ponaxen 15mg (Понатиниб) - аналог ICLUSIG / ИКЛУЗИГ 15мг (Ponatinib) – Понаксен купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/400/desc/ponaxen_15>Ponaxen 15mg (Понатиниб) - аналог ICLUSIG / ИКЛУЗИГ 15мг (Ponatinib) – Понаксен стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/400/desc/ponaxen_15>Ponaxen 15mg (Понатиниб) - аналог ICLUSIG / ИКЛУЗИГ 15мг (Ponatinib) – Понаксен цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/400/desc/ponaxen_15>Ponaxen 15mg (Понатиниб) - аналог ICLUSIG / ИКЛУЗИГ 15мг (Ponatinib) – Понаксен отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>Aprezo (Апремиласт) - Апрезо (Apremilast) аналог Отелса</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>Aprezo (Апремиласт) - Апрезо (Apremilast) аналог Отелса купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>Aprezo (Апремиласт) - Апрезо (Apremilast) аналог Отелса цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>Aprezo (Апремиласт) - Апрезо (Apremilast) аналог Отелса отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>Aprezo (Апремиласт) - Апрезо (Apremilast) аналог Отелса стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>аналог отесла</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>Отесла аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт инструкция +по применению</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт инструкция цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт цена применение</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт инструкция +по применению цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт отесла</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла апремиласт цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт +при псориазе</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт форум</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт купить +в москве</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт цена отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт инструкция +по применению цена отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт цена +в москве</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт торговое название</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт цена +в россии</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отезла апремиласт</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт цена купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт инструкция +по применению цена аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт форма выпуска</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла апремиласт отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла препарат</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>апремиласт отесла</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла препарат отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла таблетки</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла апремиласт цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла препарат купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла препарат инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла 30 мг 56</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>препарат отесла цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла 30 мг 56 купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>таблетки отесла +от псориаза</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>купить отесла таблетки</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>таблетки отесла цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>таблетки отесла купить москва</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла препарат купить +в москве</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>таблетки отесла +от псориаза отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/389/desc/aprezo>отесла апремиласт отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>Sofocure & Daclacure (Софосбувир 400мг & Даклатасвир 60мг) - Софокьюр & Даклакьюр</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>Sofocure & Daclacure (Софосбувир 400мг & Даклатасвир 60мг) - Софокьюр & Даклакьюр цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>Sofocure & Daclacure (Софосбувир 400мг & Даклатасвир 60мг) - Софокьюр & Даклакьюр купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>Sofocure & Daclacure (Софосбувир 400мг & Даклатасвир 60мг) - Софокьюр & Даклакьюр отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>Sofocure & Daclacure (Софосбувир 400мг & Даклатасвир 60мг) - Софокьюр & Даклакьюр стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>софокур</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>sofocure</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>sofocure daclacure</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>купить sofocure daclacure</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/392/desc/sofocure-daclacure>sofocure цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>LIV 52 (Лучше чем Hepasky) - от фиброза печени</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>LIV 52 (Лучше чем Hepasky) - от фиброза печени купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>LIV 52 (Лучше чем Hepasky) - от фиброза печени цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>LIV 52 (Лучше чем Hepasky) - от фиброза печени отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>LIV 52 (Лучше чем Hepasky) - от фиброза печени стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>применение liv 52</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 инструкция +по применению</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 himalaya</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds инструкция +по применению</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 himalaya инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 himalaya инструкция +по применению</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds himalaya</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 инструкция +по применению отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds инструкция отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>himalaya liv 52 ds инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds инструкция +по применению отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds himalaya инструкция +по применению</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 таблетки</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 himalaya отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>+как принимать liv 52</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 индия</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>препарат liv 52</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>лекарство liv 52</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>таблетки himalaya liv 52</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 инструкция +по применению цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 инструкция цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>таблетки liv 52 ds</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 hb</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 himalaya цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 himalaya инструкция +по применению отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 himalaya купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 сироп</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>himalaya liv 52 ds отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>+как принимать himalaya liv 52</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>+как принимать liv 52 ds</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 таблетки цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 hb инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 цена москва 8</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>купить аюрведический препарат liv 52</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 ds купить спб</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>liv 52 описание</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/393/desc/liv>+от +чего назначают лекарство liv</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>zoladex goserelin гозерелин</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>zoladex 10.8</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>zoladex 10.8 цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>Zoladex 10.8 mg (Гозерелин) - Золадекс (Goserelin)</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>Zoladex 10.8 mg (Гозерелин) - Золадекс (Goserelin) купить</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>Zoladex 10.8 mg (Гозерелин) - Золадекс (Goserelin) цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>Zoladex 10.8 mg (Гозерелин) - Золадекс (Goserelin) отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>Zoladex 10.8 mg (Гозерелин) - Золадекс (Goserelin) стоимость</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10 8</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 6</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс применение цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10.8</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция +по применению цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс +в москве</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция +по применению отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс цена отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция цена отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10 8 мг</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция +по применению цена отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс купить +в москве</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10 8 цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс аналоги цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>препарат золадекс</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>аналоги золадекса отзывы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция +по применению аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция +по применению цена аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция +по применению цена отзывы аналоги</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10 8 мг цена</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10 8 инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс аптека</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10 8 мг инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс 10 8 мг цена инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>месячные после золадекса</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>прием золадекса</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс побочные</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>после укола золадекс</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>лечение золадексом</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>лекарство золадекс</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс видео</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс укол инструкция</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс инструкция +по применению уколы</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс +что лучше</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>рак простаты золадекс</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс +в спб</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>золадекс мужчинам</a> <a href=http://www.onko-24.com/shop/383/desc/zoladexgoserelin>действие
Wallaceges
2018-10-25
15:51
IP: 173.208.158.245
[url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Abnehmen Kapseln[/url] [url=http://www.meizitang-portugal.com/]meizitang soft gel[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Kapseln[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Erfahrungen[/url] [url=http://www.meizitang-portugal.com/]meizitang soft gel online[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Schlankheitspillen Kaufen[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Kaufen[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Schlankheitspillen[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Abnehmen Kapseln[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Schlankheitspillen Kaufen[/url] [url=http://www.meizitang.de/]Meizitang Deutschland[/url] [url=http://www.meizitang.de/]Meizitang Online Store[/url] [url=http://www.meizitang.de/]Meizitang Kapseln Kaufen[/url] [url=http://www.meizitang-portugal.com/]Comprar Meizitang soft gel[/url] [url=http://www.meizitang.de/]Meizitang Kapseln Bestellen[/url] [url=http://www.meizitang.de/]meizitang gel kapseln[/url] [url=http://www.meizitang.de/]meizitang gel kapseln kaufen[/url] [url=http://www.meizitang.de/]meizitang gel kapseln bestellen[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]venta meizitang[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]meizitang comprar[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]pastillas chinas meizitang[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]pastillas chinas meizitang originales[/url] [url=http://www.portugal-meizitang.com/]Meizitang Soft gel[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]pastillas chinas meizitang donde comprar[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]meizitang capsulas rojas[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]meizitang capsulas[/url] [url=http://www.portugal-meizitang.com/]Meizitang em portugal[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]meizitang capsulas chinas[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]meizitang capsulas adelgazantes[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]meizitang efectos adversos[/url] [url=http://www.meizitang-mexico.com.mx/]meizitang efectos secundarios[/url] [url=http://www.portugal-meizitang.com/]Comprar Meizitang soft gel[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang mexico[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang botanical slimming mercadolibre[/url] [url=http://www.portugal-meizitang.com/]Meizitang soft gel barato[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang botanical slimming testimonios[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang botanical slimming funciona[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang botanical slimming precio[/url] [url=http://www.portugal-meizitang.com/]Botanical Slimming Meizitang[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang citrus[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang citrus original[/url] [url=http://www.mexico-meizitang.com.mx/]meizitang citrus sirven[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]meizitang[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]meizitang france[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]meizitang avis[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]Meizitang en ligne[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]Acheter Meizitang[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]Meizitang Soft Gel[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]Meizitang botaniques minceur[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]meizitang version forte[/url] [url=http://www.meizitang.fr/]Meizitang Capsules[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]canada goose nz[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]canada goose jackets nz[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]cheap canada goose nz[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]canada goose new zealand[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]canada goose sale nz[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]canada goose jackets online[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]canada goose jackets outlet[/url] [url=http://www.fsbo.co.nz/]cheap canada goose jackets nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes bags nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes handbags nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]cheap hermes nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes nz online[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes sale new zealand[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes handbags outlet[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]cheap hermes bags nz[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]barbour nz[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]barbour jackets nz[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]cheap barbour jackets[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]barbour jackets sale[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]barbour jackets outlet[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]barbour jackets online[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]barbour jackets auckland[/url] [url=http://www.memoryline.co.nz/]barbour jackets wellington[/url] [url=http://www.airchartertaupo.co.nz/]gucci bags nz[/url] [url=http://www.airchartertaupo.co.nz/]gucci handbags nz[/url] [url=http://www.airchartertaupo.co.nz/]gucci new zealand[/url] [url=http://www.airchartertaupo.co.nz/]cheap gucci bags[/url] [url=http://www.airchartertaupo.co.nz/]gucci handbags sale[/url] [url=http://www.airchartertaupo.co.nz/]gucci bags online[/url] [url=http://www.airchartertaupo.co.nz/]gucci handbags outlet[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]true religion nz[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]true religion jeans nz[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]true religion new zealand[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]cheap true religion jeans nz[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]true religion sale nz[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]true religion outlet nz[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]true religion online store[/url] [url=http://www.4thdimension.co.nz/]true religion jeans outlet[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry bags singapore[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry handbags singapore[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry scarf singapore[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry scarves singapore[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry singapore[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]cheap burberry singapore[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry singapore online[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry singapore sale[/url] [url=http://www.gmp.com.sg/]burberry outlet singapore[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]burberry bags uk[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]burberry handbags uk[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]burberry scarf uk[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]burberry scarves uk[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]cheap burberry uk[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]burberry uk sale[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]burberry uk online[/url] [url=http://www.caerphillyrfc.co.uk/]burberry outlet uk[/url] [url=http://www.gelectrical.com.au/celineaustralia.aspx]celine australia[/url] [url=http://www.gelectrical.com.au/celineaustralia.aspx]celine sale australia[/url] [url=http://www.gelectrical.com.au/celineaustralia.aspx]celine outlet australia[/url] [url=http://www.gelectrical.com.au/celineaustralia.aspx]celine australia online[/url] [url=http://www.gelectrical.com.au/celineaustralia.aspx]cheap celine australia[/url] [url=http://www.gelectrical.com.au/celineaustralia.aspx]cheap celine handbags australia[/url] [url=http://ww

Susijusios naujienos

 • Sustabdytas paraiškų rinkimas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-06

  Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms 2016 m. gegužės 6 d.sustabdytas fizinių asmenų projektų registracijos formų priėmimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo individualiuose namuose bei gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo.

 • Galima teikti paraiškas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-03

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau - LAAIF) skelbia kvietimą nuo 2016 m. gegužės 3  d. teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.2. punktas): „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %”.

 • Visa informacija apie paramą asbestinio stogo keitimui 2016 m. 2016-03-14

  Š. m. kovo 8 d. vyko tiesioginė transliacija iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos apie galimybes pasikeisti asbestinę stogo dangą paramos lėšomis.

 • „Paroc“ išbandė naują sprendinį efektyviai modernizacijai 2015-09-29

  Izoliacinių sprendimų kompanija „Paroc“ kartu su Latvijos medienos perdirbėjais ir mokslininkais išbandė naują gaminį pastatų renovacijai – gamykloje surenkamus medinius skydus su akmens vatos užpildu viduje. Šis pilotinis projektas buvo įgyvendintas Jelgavos mieste (Latvija).

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai