Individualaus namo renovacijos klaidos

Renovacijos klaidos netrukus išlenda į paviršių ir statybininkų brokas bado praeivių akis. Dėl netinkamų inžinerinių sprendimų žmonėms tenka vėl kviesti meis­trus ir tuštinti savo kišenes.

Dar prieš pradedant darbus verta giliau panagrinėti klaidų priežastis, kurios atsiranda ir lydi visą renovacijos procesą. Klaidų išvengti ir surasti ra­cionalius namų atnaujinimo sprendimus, pasirinkti medžia­gas padės renovacijos specialistai, konsultuojantys gyvento­jus telefonu 8 667 78877.

Kas bendra tarp tokių patar­lių: „devynis kartus pamatuok, dešimtą kartą pjauk”, „godus moka dvigubai” ir vadybos prin­cipo „susimovei planuodamas – planuok susimauti”? Ne paslap­tis, kad renovacijos procesas yra sudėtinis, pastatų atnaujinimo projektai ir namų modernizavi­mo darbai reikalauja kruopštu­mo bei kokybės.

Specialistai perspėja, kad skaudžiausios renovacijos klai­dos tyko nuolat.

Pirma klaida – statybinis ir projektavimo brokas

Dėl perdėto žmonių taupumo ir darbininkų neprofesionalu­mo kyla daugiausia skaudžių pasekmių. Medžiagos pasiren­kamos pigiausios, o dažniausiai individualių namų atnaujinimo darbams samdomi nekvalifi­kuoti darbininkai. Žmonės taip pat manosi esą visų sričių spe­cialistai ir patys imasi darbų, kuriems atlikti šiuolaikinėmis technologijomis jau reikalingi specialistai.

„Mes daugiau randame ne klaidų, bet aplaidumo ar net nusikalstamą požiūrį. Pavyzdžiui, namuose, kur pro stogą pradeda bėgti vanduo, atidengę seną dangą randame visiškai „šaltą” stogą – niekur nesudėta termoizoliacija arba panaudotos ne tos plėvelės. Čia turbūt net ne klaidos, bet visiškas aplaidu­mas. Daryta tam, kad padarytų ir įbruktų savo produktą”, – pasakoja nedidelės stogų dengi­mo ir statybos darbų bendrovės „Modersta” direktorius Zenonas Kuodzevičius.

Antra klaida – nežinojimas ir nenuoseklumas

Specialistas perspėja į namo renovaciją žiūrėti kompleksiškai, nesiblaškyti tarp pasiūlymų ir į pagalbą pasitelkti specialistus – klausti, tikrinti ir kontroliuoti bei stengtis išveng­ti konstrukcinio broko.

Z. Kuodzevičius pastebi, kad dažnai žmonės siekia sutaupyti ir pastatų atnaujinimo darbus atlieka palaipsniui. Pavyzdžiui, daugiabučių namų gyventojai neretai pradeda keisti langus ar duris laiptinėse, vėliau ima­si šiltinti sienas, o individualių namų savininkai pirmiausia pasikeičia stogą.

„Žmogus, turbūt, nepradeda rengtis nuo kepurės. Tačiau tik sutvarkius stogą, paprasčiau nudirbti visus kitus renovacijos darbus – keisti langus, duris. Nes jei būna jau įrengti fasadai, tai keisti stogą tampa sudėtin­ga, gali atsirasti nesutapimų kontaktinėse vietose. Pirmiausiai reikia nuo stogo į viską žiūrėti iš viršaus. Tada gal gau­nasi viskas paprasčiau”, – kalba vadovas.

Trečia klaida – taupumas vie­toje racionalumo

Vienas esminių renovacijos trikdžių yra žmonių godumas, o ne siekis iš tiesų sutaupyti ir į namų atnaujinimą žiūrėti racio­naliai. Kaip minėta – pasirinkę pigias medžiagas ir nekvalifi­kuotus darbininkus, namų šei­mininkai neilgai trukus būna priversti savo lėšomis šalinti broką.

„Žmonės kartais turi daug didelių bėdų. Tie, kurie pa­sistatė naujus namus, jau po penkerių metų ateina prašyti suremontuoti stogą. Dažniau­siai renkasi, ko gero, pigiausią profiliuotą skardą. Pigesnę sto­go dangos medžiagą kažin ar rasi. Bet kai, liaudiškai tariant, norima dėti banguotą „ruberoidą”, tai sakome, kad rinktųsi kitą medžiagą, nes tokia dan­ga ne gyvenamajam namui – nebent šuns būdai tinka dengti. Perkamos neilgaamžės, prastos ir pigios medžiagos“, –  renovacija.lt sakė Z. Kuodzevičius.

Meistras akcentuoja, kad sėk­mingam ir kokybiškam gyvenamojo namo stogo atnaujinimui verčiau rinktis ne skardinę dangą, o šiuolaikiškas, patvarias ir išvaizdžias čerpes ar ban­guotus beasbestinius lakštus iš Eternito. Kilus abejonėms ar klausimams, patartina kreiptis konsultacijos į specialistus.

 

Komentarai (0)

Susijusios naujienos

 • Sustabdytas paraiškų rinkimas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-06

  Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms 2016 m. gegužės 6 d.sustabdytas fizinių asmenų projektų registracijos formų priėmimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo individualiuose namuose bei gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo.

 • Galima teikti paraiškas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-03

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau - LAAIF) skelbia kvietimą nuo 2016 m. gegužės 3  d. teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.2. punktas): „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %”.

 • Visa informacija apie paramą asbestinio stogo keitimui 2016 m. 2016-03-14

  Š. m. kovo 8 d. vyko tiesioginė transliacija iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos apie galimybes pasikeisti asbestinę stogo dangą paramos lėšomis.

 • „Paroc“ išbandė naują sprendinį efektyviai modernizacijai 2015-09-29

  Izoliacinių sprendimų kompanija „Paroc“ kartu su Latvijos medienos perdirbėjais ir mokslininkais išbandė naują gaminį pastatų renovacijai – gamykloje surenkamus medinius skydus su akmens vatos užpildu viduje. Šis pilotinis projektas buvo įgyvendintas Jelgavos mieste (Latvija).

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai