2016 vasario 1 d. atnaujinamas paraiškų rinkimas asbesto stogų dangos keitimui finansuoti

Pranešame, kad pagal 2015 m. gruodžio 18 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-933 patvirtintą paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiką (žr.7.2.2 punktą) nuo šių metų vasario mėn. 1 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 (KKP) metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė).

Žemiau pateikiame Priemonės finansavimo aprašo santrauką, kuri parengta pagal šiuo metu galiojančias KKP Priemonės finansavimo taisykles.

VEIKLA:
ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS 
Remiama veikla
- kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.
Galimi pareiškėjai
- paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.
Reikalavimai
- nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais;
- projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija;
- pareiškėjas deklaruoja gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;
- pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruoja gyvenamąją vietą ir t.t.
Paramos dydis - didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2000 Eur.
Finansavimo
intensyvumas
- Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos
- patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos;
 - prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus;
- faktiškai patirtos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba kopijomis;
- parama statybinėms (stogo dangos keitimo) medžiagoms įsigyti negali viršyti skaičiuojamųjų statybinių (stogo dangos keitimo) medžiagų už  1 kvadratinį metrą stogo kainos, nurodytos Taisyklių 2 priede „Asbestinių (šlaitinių) stogų dangų pakeitimo medžiagų skaičiuojamosios kainos“.
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos
- asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos;
- statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, nurodytos Taisyklių 2 priede;
- kitos statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti.
Netinkamos finansuoti išlaidos
- stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti;
- statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu ir t.t.
Paraiškų teikimo tvarkaraštis
2016-02-01 - 2016-03-31.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius
- parama teikiama projektams, kurie surenka 30 atrankos kriterijų balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama.
Įsipareigojimai
- mažiausiai 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo, nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą ir arba jo dalies nuosavybės teisių;
 - įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos;
- apdrausti turtą, kuriam sukurti panaudota parama, ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui ir t.t.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinei mokėjimo agentūrai iki paskelbus kvietimą teikti paraiškas, galimi finansavimo priemonės aprašo pakeitimai, todėl rekomenduojame atidžiai sekti informaciją.

Taip pat, pateikiame 2014–2020 metų programos (KPP) Priemonės atmintinę.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

Komentarai (2)

Tom Peacock
2022-12-02
16:50
IP: 197.210.55.101
My name is Tom Peacock from USA, I want to say thank you to Dr Emu for the good thing he has done for me, Though am not sure if this is the best forum to show my joy and happiness for what he has done for me but i can't hide my happiness and my joy so i have to share it with people, my marriage got crashed about two years ago and i tried all i could within my power but to no avail. I saw a post and testimonial about the good things Dr Emu has been doing so I decided to give it a try. though he is always a busy man but when he responded back to my email, he gave me 48 hours for my marriage to be restored really just like he said my marriage was restored since then I am happy and i am living happily i am so grateful to Dr Emu you can always email him here: {emutemple@gmail.com} or WhatsApp: {+2347012841542}
Mr,Reekado
2022-05-27
10:25
IP: 106.206.13.35
Do you need an urgent loan to solve your financial needs? We offer loans ranging from 5,000.00 to 850,000,000.00. Max, we are reliable, powerful, fast and dynamic, with no credit check and offers a 100% guarantee foreign loans during the period of this,We also issued a loan in Euros,THB-Thai Baht, India Rupees,Sterling and Dollar exchange rate is 3% of all loans if you are interested get back to us through.Whatsapp Contact:+917381718873. Email: reekadorosey07 @gmail.com With the following information: Your Name: Country: City: Address: Amount Needed: Duration: Age: Sex: Occupation: Phone No: Thanks Mr.Reekado.

Susijusios naujienos

 • Sustabdytas paraiškų rinkimas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-06

  Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms 2016 m. gegužės 6 d.sustabdytas fizinių asmenų projektų registracijos formų priėmimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo individualiuose namuose bei gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo.

 • Galima teikti paraiškas individualių namų atnaujinimui finansuoti 2016-05-03

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau - LAAIF) skelbia kvietimą nuo 2016 m. gegužės 3  d. teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.1.2. punktas): „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %”.

 • Visa informacija apie paramą asbestinio stogo keitimui 2016 m. 2016-03-14

  Š. m. kovo 8 d. vyko tiesioginė transliacija iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos apie galimybes pasikeisti asbestinę stogo dangą paramos lėšomis.

 • „Paroc“ išbandė naują sprendinį efektyviai modernizacijai 2015-09-29

  Izoliacinių sprendimų kompanija „Paroc“ kartu su Latvijos medienos perdirbėjais ir mokslininkais išbandė naują gaminį pastatų renovacijai – gamykloje surenkamus medinius skydus su akmens vatos užpildu viduje. Šis pilotinis projektas buvo įgyvendintas Jelgavos mieste (Latvija).

Prenumeruok naujienas
Lietuvos gamintojai