Ar galima gauti paramą įsirengiant saulės fotovoltų elektros jėgainę ant renovuojamo daugiabučio namo stogo ar sienos? Pagaminama elektra bus naudojama namo reikmėms, pvz. geoterminiam šildymui, šilumos siurbliui, bendrųjų erdvių apšvietimui ar saulės kolektoriaus reikmėms.

Visos išlaidos, kurios yra susijusios su šiluminės energijos sutaupymu namo renovacijos metu, gali būti kompensuojamos.

Panašūs klausimai

Koks buto plotas yra remiamas socialiai remtiniems žmonėms (vienam, dviem ir trim buto gyventojams). Ar yra socialiai remtino juridinis apibūdinimas (mėnesio pajamos, neįgalumas ir pan.)?

Esu našlė, auginu tris mergaites, vyriausioji yra 18 metų. Ji mokosi LSAMU medicinos fakultete II kurse, likusios dvi mokosi pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje. Nesu socialiai remtina. Ar man priklauso kokia lengvata už buto renovaciją?

Mūsų namą ruošiasi renovuoti, būto savininkai esame kartu su vyru, aš turiu neįgalumą (60%), kompensacijos už šildymą negaunam, kadangi dar dirbam. Kokia kompensacija priklauso už namo renovavimo išlaidas? Ar pasikeis mokėtinos išlaidos jeigu po 1 ar 2 metų nedirbsim ir priklausys kompensacija už šildymą?

Ar bus taikoma kompensacija, jeigu prasidėjus namo renovacijai pasikeis buto savininkas į socialiai remtiną?

Esame pensininkai-mokytojai. Kompensacijų negauname. Ar galėsime gauti kompensaciją už daugiabučio renovaciją?

Iki 2015 10 01 renovacijos užbaigti nespėsime, didele dalimi dėl administratoriaus kaltės. Kaip keisis valstybės kompensuojama suma? Ar galios kažkoks naujas % visiems darbams, ar bus išdalinta, pvz. dalis su esamu 40% ir dalis su nauju?

Ar turi teisę namo administratorius rinkti 16Lt. mėnesinį mokestį už renovacijos administravimą, kol nėra patvirtinti jokie planai? Pvz. kol vyksta investicinio plano sudarymas, balsavimas, plano klaidų taisymas ir t.t. Mūsų name tai trunka jau pusę metų. Ar šios lėšos bus kompensuojamos?

Ar galima išimties tvarka gauti kompensaciją už renovaciją? Nesame socialiai remtina šeima, tačiau nuolatos turime skolų už paslaugas: butui paimta būsto paskola, kurią dar turime mokėti 13 metų, auginame du nepilnamečius vaikus, vienas iš jų turi neįgalumą. Mes neįstengiame buto iš vidaus sutvarkyti, vaikams nupirkti tinkamus baldus, o čia dar renovacija kainuoja tiek, kiek mūsų butas ( 43 400 Lt.).

Motinai 78 metai, ji gyvena Kaišiadoryse, yra tremtinė. Jų namą žada renovoti ar yra lengvatos ar kompensacijos tremtiniams?

Daugiabutis, kuriame gyvena garbaus amžiaus tėvai yra renovuojamas. Kodėl yra reikalaujama iš gyventojų sumokėti visą kainą (100%) už renovaciją dabar, neva valstybė, žadėtą 40%, kompensuos vėliau? Kodėl dabar valstybė nepadengia tų 40%? Kokios garantijos, kad 40% bus padengta? Kodėl aštuoniasdešimtmečiai tėvai turi imti paskolą, norėdami sumokėti už valstybę 40%?

Kas LR gyventojams moka kompensaciją už renovacijos išlaidas? Ar tai LR biudžeto pinigai ar ES fondų pinigai?

Ar tikrai reikalinga kas tris mėnėsius pristatyti pažymas iš seniūnijos dėl kredito ir palūkanų kompensavimo?Asmuo 90 metų, ligotas, vienišas.

Ar mirus žmogui jo artimiesiems reikės grąžinti kompensaciją (jos dalį), kuri jam buvo išmokėta?

Esame pensininkai, gyvename dviejų kambarių bute, namą ruošiasi renovuoti, gauname už šildymą kompensaciją, tačiau žmonos motina, žmonai padovanojusi savo vieno kambario butą ir gyvena uzurfrukto teisėmis kitame name, kurį irgi ruošiasi renovuoti. Žmonos motina taip pat gauna kompensaciją už šildymą, ar renovavus namus bus kompensuojama renovacijos išlaidos už abu butus, to kol uzurfrukto teisėmis gyvenantis turės teisę i kompensaciją?

Esu našlė, gyvenu viena, man nustatytas nedarbingumas visam laikui. Iki dabar gaudavau kompensaciją. Namą, kuriame gyvenu, ruošiasi renovuoti. Aš renovacijai pritariau - tai paliūdyti gali kaimynai. Susirinkimuose dalyvaudavau, bet tuo metu, kai vyko balsavimas dėl renovacijos buvau išvykusi, todėl raštiškai nepasirašiau. Dėl to man už būsto šildymą ir karštą vandenį kompensacijos nebemoka. Kaip man reiks gyventi toliau ir mokėti mokesčius, jei aš dabar gyvenu tik iš invalidumo pensijos?

Ar renovuojant daugiabutį priklausytų kompensacija pensininkui, kuris turi pusės buto nuosavybę, tačiau kitą buto dalį yra paveldėjęs sūnus (bendrasavininkis), kuris gyvenamos vietos čia nėra deklaravęs - gyvena užsienyje. Visus buto mokesčius , tame tarpe ir komunalinius moka bute gyvenantis asmuo?

Daugiabutyje bus atliekama elektros tinklų renovacija. Aš gyvenu viena, mano pensija yra 470 Lt. Ar galiu kreiptis dėl kompensacijos ir kur? Toks pats klausimas dėl stogo remonto darbų ir kitų didelio mąsto darbų.

Ar prieš renovaciją arba renovacijos metu savo lėšomis namo butuose (name 18 butų), įsirengus autonominį šildymą kiekvienam butui, naudojant dujinius katilus ir tuo pačiu, atsisakant esamo centralizuoto šildymo, bus tai kompensuojama?

Ar už renovaciją bus mokama tik šildymo sezono metu, ar visus metus? Kaip bus su apmokėjimu, kai gaunama kompensacija už šildymą?

Norėčiau sužinoti, kur kreiptis dėl kompensacijos už namo renovaciją, jeigu žmogus yra pensininkas, kuris gauna nuolaidas už karštą vandenį ir šildymą?

Kokia valstybės parama bus teikiama nepasiturintiems ar renovacijos proceso metu tapusiems nemokiais gyventojams?

Mano tėvas yra pensininkas, jis ruošiasi dovanoti butą dukrai. Ar renovuojant namą tėvas gaus jam priklausančią kompensaciją?

Koks yra po renovacijos neišmokėto kredito buto paveldėjimo mechanizmas, savininkui mirus?

Ar socialiai remtini gyventojai, kurie nepritars namo energinio efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimui, praras teisę į šildymo išlaidų kompensacija?

Kas atsitiks, jeigu buto gyventojas neteks kompensacijos?

Kas bus, jeigu po renovacijos pasikeis buto savininkas?

Ar asmenys, gyvenantys pastate, kuris bus renovuojamas, gali sumokėti už renovaciją iš asmeninių lėšų jei didžioji dauguma gyventojų būsto renovacijai ims paskolas iš banko? Ir ar tiems asmenims taip pat bus skiriama valstybės parama?

Mūsų name gyvena keletas socialiai remtinų šeimų, norėčiau sužinoti ar namo gyventojams, kurie negauna kompensacijų už šildymą, nereikės sumokėti ir už socialiai remtinas šeimas?

Kokio dydžio (proc.) kompensacijos galima tikėtis namo išorės ir vamzdyno renovacijai, jei namas iš dalies renovuotas (apšiltintas stogas, pakeisti laiptinės langai ir durys, renovuotas šilumos punktas). Per pastaruosius 2 metus (2012, 2013) patalpų, butų šildymui ir cirkuliacijai (gyvatukui) šilumos energijos sunaudota 110,9 ir 106,6 kWh/m2 (vidutinis metinis).

Kokios valstybės paramos tikėtis šiuo metu pradedant namo atnaujinimą?

Kokias lengvatas valstybė suteikia asmenims dalyvaujantiems būsto renovacijos programoje?

Užduokite klausimą ekspertui
Keisti
Konsultuoja ekspertai

  Saulius Šukelis

  Vėdinamų fasadų tvirtinimo sistemos "Aloon" ekspertas

  Andrius Gikevičius

  Stogo ir fasado dangų ekspertas UAB "Eternit Baltic"

  Giedrius Gelusevičius

  Termoizoliacinių sistemų ekspertas UAB "Paroc"

  Justas Rutkauskas

  Šildymo sistemų ekspertas UAB "Danfoss"

  Aušrys Šliavas

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

  Vydmantas Grigoravičius

  Advokatas, teisininkas "Raidla Lejins & Norcous"

Prenumeruok naujienas